Serveis Generals

Àlex Lasmarías

Tècnic de comunicació i soci del Col·lectiu Ronda. Sóc responsable de gestionar, coordinar i afavorir la relació amb mitjans de comunicació i la imatge corporativa de la cooperativa. Especialista en comunicació jurídica i creació de continguts propis en diversos formats, incloent-hi digitals. Gestió de xarxes socials i promoció d'esdeveniments.

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99