Equipo (Rubí)

Josep Pérez

Abogado del Colectivo Ronda desde 1989, del cual soy socio desde 1999. Mi área de actuación actualmente es el ámbito laboral, en cuanto a reclamaciones individuales, plurales o colectivas de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en materias como despido, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, reclamación de sueldo, reconocimiento de condiciones salariales o condiciones de prestación del trabajo, defensa frente a sanción, tutela de los derechos fundamentales de la parte trabajadora, defensa de los derechos sindicales, negociación colectiva y otros.

Especialidades

Judith Franco

Advocada del Col·lectiu Ronda des de l'any 2014 i he desenvolupat la meva tasca especialitzant-me en els àmbits del Dret de Familia, Dret Penal i Dret Civil.

Especialidades

Sílvia Vázquez

Advocada laboralista amb 15 anys d'exercici professional, el 2015 entro a formar part del Col·lectiu Ronda treballant sobretot les especialitats de prestacions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats permanents, viudetat, atur), accidents de treball, temes de dependència i de grau de discapacitat. Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Rubí.

Especialidades

Helena Vázquez

Advocada de Col·lectiu Ronda des del 2019. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialidades

Leonor Petit

Des del 2016 estic amb l'equip de personal administratiu de recepció del despatx de Barcelona, desenvolupant sobretot tasques d'atenció de cara al públic. Anteriorment, el 2014, vaig estar com a administrativa amb els advocats i advocades laboralistes.