Personal administrativo

Núria Ruiz

Des del 2006 formo part del Col·lectiu Ronda i en sóc sòcia des del 2013. Actualment desenvolupo tasques administratives i de suport als tècnics en l'àmbit de comptable, fiscal, laboral i jurídic a les entitats d'economia social, principalment cooperatives, associacions, fundacions i també a autònoms i persones físiques.

Anteriorment, des de 2010 fins a 2016 vaig estar com a administrativa al despatx de Granollers. I abans ja havia estat també a l'àrea d'economia social i cooperativa del Col·lectiu.

Especialidades

Despachos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99