Abogado/da

Clara Llena

Advocada del Col·lectiu Ronda des de l’any 2014, defensant els drets dels treballadors en el meu àmbit d’especialitat: prestacions de la Seguretat Social, entre d’altres, incapacitats permanents, accidents de treball i malalties professionals en relació amb la prevenció de riscos laborals.

Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Mataró.

Especialidades

Formación

Despachos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Mataró Palmerola, 12, 2n Tel. 93 798 28 04 / Fax 93 757 21 66