Contractació a l'Administració Pública

Xerrada sobre el frau de la temporalitat a l'Administració

Sota el títol "Contractació a l'Administració Pública", els advocats laboralitses de Col·lectiu Ronda Genís Pérez i Oriol Pintos faran una xerrada pel dia 12 de juliol a les 19h al despatx que tenim a Granollers, per explicar el frau de la temporalitat i les irregularitats en la contractació en aquest sector.

Recents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i dels tribunals estatals espanyols han condemnat de forma severa l'ús abusiu per part de l'Administració de la contractació temporal. Oferim una xerrada informativa per explicar-vos com us poden afectar i beneficiar aquestes resolucions judicials si treballeu al sector públic.

Malgrat és habitual que hom relacioni el treball a les diferents administracions i organismes públics de l'Estat amb ocupació estable i bones condicions laborals, el cert és que el sector públic ha estat, tradicionalment, un focus important de precarietat i temporalitat. Una situació que ens obliga a reflexionar sobre com no s'ha d'estendre la precarització creixent del món laboral si la pròpia Administració, que hauria de vetllar de forma especialment curosa per respectar les limitacions que la legislació imposa a la contractació temporal, esdevé un dels principals agents impulsors de la precarietat a través dels seus treballadors i treballadores.

Ara bé, aquest escenari de temporalitat fraudulenta generalitzada al sector públic ha sofert recentment un important sotrac que, de forma inevitable, ha de conduir a un canvi de paradigma radical pel que fa a la pràctica impunitat que fins ara ha acompanyat l'actuació de l'Administració a l'hora de celebrar contractes i nomenaments en frau de llei. El passat 14 de setembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictava tres importants sentències que condemnaven sense pal·liatius la contractació temporal sense causa justificada per part de les administracions.

Aquestes resolucions, que feien referència a casos vinculats amb l'Administració de l'Estat però també a un Ajuntament i dues administracions autonòmiques, estableixen una doctrina que, per qüestió de jerarquia jurisprudencial, els tribunals espanyols estan obligats a seguir i resoldre els conflictes que es puguin presentar aplicant el mateix criteri. I aquest criteri és molt clar: les administracions poden fer ús de la contractació temporalitat respectant les mateixes limitacions que són vigents al marc regulador general de les relacions laborals i, per tant, arguments com la insuficiència pressupostària no justifiquen ni legitimen la temporalitat.

Des que es van fer públiques aquestes sentències, a l'Estat espanyol ja s'han dictat nombroses resolucions en aquest sentit, que obliguen a l'Administració a reconèixer el caràcter indefinit de contractes i nomenaments celebrats en frau de llei.

Genís Pérez i Oriol Pintos, advocats laboralistes de Col·lectiu Ronda, imparteixen aquesta xerrada informativa per tal de donar a conèixer i explicar el contingut d'aquestes importants sentències i com podem actuar per defensar els nostres drets i millorar la nostra situació laboral si som treballadors de l'administració, organismes, empreses de capital públic, etc. i ens veiem afectats per la temporalitat fraudulenta.