Si vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013, pots recuperar una part del preu


Col·lectiu Ronda, en col·laboració amb ASUFIN, inicia una campanya per reclamar en concepte de danys i perjudicis en representació de les persones que es van veure afectades per les pràctiques il·lícites dels fabricants d’automòbils entre abril de 2006 i agost de 2013.

..............................

El Tribunal Suprem està confirmant les sancions que l’any 2015 va imposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra 21 fabricants d’automòbils a Espanya per atemptar contra la competència en detriment de l’interès dels consumidors. Concretament, tal i com en el seu moment va constatar la CNMC, el Tribunal Suprem considera acreditat que les empreses automobilístiques es van coordinar i van intercanviar informació sensible entre abril de 2006 i agost de 2013 per oferir menors descomptes i fixar els preus i les prestacions del servei post-venda. És a dir, van actuar com un càrtel, figura prohibida per la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.

Com a conseqüència d’aquestes pràctiques fraudulentes, la CNMC va imposar sancions als fabricants i distribuïdors -que en conjunt representen el 91% de la distribució d’automòbils a Espanya- per un total de 171 milions d’euros, la major sanció imposada fins a dia d’avui per aquest organisme regulador.

Reclamar en concepte de danys i perjudicis

Les empreses van contravenir la llei actuant amb la intenció demostrada de protegir els seus propis interessos perjudicant els dels seus clients amb «l’intercanvi constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es van desenvolupar tenen dret a reclamar en concepte de danys i perjudicis. Diverses estimacions assenyalen que el total de vehicles afectats supera els 10 milions.

Quines són les marques afectades?

Com abans esmentàvem, les marques que van ser sancionades representen la pràctica totalitat del mercat automobilístic a Espanya, tot i que existeixen diferències entre elles. En el seu moment, la CNMC va imposar sancions a:

Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Merecedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Skoda, Toyota i Volvo

A banda, també es va considerar que havien participat d’aquest càrtel les empreses del Grup Volkswagen, incloent-hi SEAT i Audi. Aquest fabricants no van ser sancionats econòmicament perquè van ser ells qui van revelar l’existència del càrtel però, tot i no ser multades com la resta, mantenen la seva responsabilitat respecte els consumidors afectats.

Per últim, esmentar que quatre d’aquests fabricants, malgrat ser sancionats per l’intercanvi d’informació amb la resta d’empreses, no ha quedat acreditat que participessin ni obtinguessin benefici de la fixació de preus: Mazda, Volvo, Porsche, Mitsubishi i Mercedes. En aquest cas, no existiria responsabilitat respecte els compradors dels seus vehicles.

Tothom pot reclamar?

Pot fer-ho tothom que va adquirir un vehicle de les marques assenyalades en el període comprés entre abril de 2006 i agost de 2013. Empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un leasing o renting.
En cas d’haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció, com després esmentarem.

Quina quantitat ens haurien de retornar?

La resposta a aquesta pregunta depèn de múltiples factors i estarà determinada pel moment de la compra, la marca i el cost del vehicle. Però, orientativament, és raonable considerar que l’import a recuperar estarà entre el 10% i el 12% del cost de l’automòbil. Una quantitat que cal incrementar amb els corresponents interessos generats des del moment de la compra.

Interrompre la prescripció

El termini màxim per interposar la nostra reclamació és d’un any. Aquest període es comptabilitza a partir del moment que la sanció imposada al fabricant del nostre vehicle esdevé ferma. Per tant, quan el Tribunal Suprem resol els recursos presentats pel fabricant. Les primeres sentències del Tribunal Suprem es van dictar a l’abril i ens els propers mesos es dictaran la resta de sentències. Per aquesta raó, és important interrompre el termini de prescripció i iniciar les accions judicials a la major brevetat.

Col·laboració de Col·lectiu Ronda i Asufin

La nostra cooperativa actuarà en defensa dels consumidors afectats pel càrtel automobilístic en col·laboració amb l’Associació d’Usuaris Financers, ASUFIN, entitat amb la qual hem treballat en diverses ocasions en diferents àmbits i conflictes amb un gran nombre de persones perjudicades.

Actuar com a socis i sòcies d’ASUFIN comporta múltiples avantatges per a les persones que volen reclamar pel sobrecost del seu vehicle:

  • a) Permet unir-se a reclamacions col·lectives, amb la qual cosa es redueix el cost econòmic
  • b) Com a membres associats d'una organització dedicada a la defensa dels consumidors ens permet obtenir el benefici de la justícia gratuïta i mantenir-nos exempts del risc d'abonar costes judicials. El cost econòmic de ser soci adherit d’ASUFIN és de només 10€ l’any

Com podem reclamar?

ASUFIN ha creat una pàgina web especial amb tota la informació necessària per unir-se a les accions empreses contra les empreses condemnades per la CNMC i el Tribunal Suprem. Podeu accedir a la pàgina mitjançant aquest enllaç.

Per participar d'aquestes reclamacions cal aportar:

· Factura de compra o, en cas de leasing o renting, còpia de la pòlissa subscrita amb l’entitat financera

· Certificat o document bancari de transferència o pagament del vehicle al concessionari
· Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle

· Full d’encàrrec i autorització a Asufin amb les dades i la signatura de la persona titular del vehicle (el trobareu al web especial d’Asufin)
Si el vehicle ja no és de la nostra propietat, també caldrà adjuntar la documentació referent a la venda, traspàs o canvi de titularitat

https://www.asufin.com/reclama/cartel-coches/

Quin és el cost econòmic?

Al marge de les característiques concretes de cada cas particular, el cost de reclamar la devolució dels imports corresponents al sobrecost aplicat als nostres vehicles serà el mateix per a tothom: un 20% de la quantitat efectivament recuperada + IVA.

Actuar en defensa dels nostres drets com a consumidors

Les empreses automobilístiques van actuar de forma conscient per protegir els seus interessos i evitar els efectes beneficiosos que la competència comercial pogués reportar a les persones interessades a comprar un vehicle. A més a més, aquesta estratègia conjunta també va redundar en la manca d’estímul i incentiu per a les marques a l’hora de millorar les prestacions dels serveis post-venda que, en d’altres condicions, podrien haver estat un element diferencial a l’hora de conformar la definitiva voluntat del comprador i decantar-se per un o altre model.

Aquest incompliment de la normativa que protegeix la competència i evita posicions d’abús de força sobre el mercat ens atorga la legitimitat per reclamar pels nostres drets lesionats, amb la força i seguretat que atorga el fet que el Tribunal Suprem ja hagi començat a ratificar sense fissures el criteri que va servir la CNMC per imposar la major sanció de la seva història.

..............................

El Tribunal Suprem està confirmant les sancions que l’any 2015 va imposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra 21 fabricants d’automòbils a Espanya per atemptar contra la competència en detriment de l’interès dels consumidors. Concretament, tal i com en el seu moment va constatar la CNMC, el Tribunal Suprem considera acreditat que les empreses automobilístiques es van coordinar i van intercanviar informació sensible entre abril de 2006 i agost de 2013 per oferir menors descomptes i fixar els preus i les prestacions del servei post-venda. És a dir, van actuar com un càrtel, figura prohibida per la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.

Com a conseqüència d’aquestes pràctiques fraudulentes, la CNMC va imposar sancions als fabricants i distribuïdors -que en conjunt representen el 91% de la distribució d’automòbils a Espanya- per un total de 171 milions d’euros, la major sanció imposada fins a dia d’avui per aquest organisme regulador.

Reclamar en concepte de danys i perjudicis

Les empreses van contravenir la llei actuant amb la intenció demostrada de protegir els seus propis interessos perjudicant els dels seus clients amb «l’intercanvi constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es van desenvolupar tenen dret a reclamar en concepte de danys i perjudicis. Diverses estimacions assenyalen que el total de vehicles afectats supera els 10 milions.

Quines són les marques afectades?

Com abans esmentàvem, les marques que van ser sancionades representen la pràctica totalitat del mercat automobilístic a Espanya, tot i que existeixen diferències entre elles. En el seu moment, la CNMC va imposar sancions a:

Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Merecedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Skoda, Toyota i Volvo

A banda, també es va considerar que havien participat d’aquest càrtel les empreses del Grup Volkswagen, incloent-hi SEAT i Audi. Aquest fabricants no van ser sancionats econòmicament perquè van ser ells qui van revelar l’existència del càrtel però, tot i no ser multades com la resta, mantenen la seva responsabilitat respecte els consumidors afectats.

Per últim, esmentar que quatre d’aquests fabricants, malgrat ser sancionats per l’intercanvi d’informació amb la resta d’empreses, no ha quedat acreditat que participessin ni obtinguessin benefici de la fixació de preus: Mazda, Volvo, Porsche, Mitsubishi i Mercedes. En aquest cas, no existiria responsabilitat respecte els compradors dels seus vehicles.

Tothom pot reclamar?

Pot fer-ho tothom que va adquirir un vehicle de les marques assenyalades en el període comprés entre abril de 2006 i agost de 2013. Empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un leasing o renting.
En cas d’haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció, com després esmentarem.

Quina quantitat ens haurien de retornar?

La resposta a aquesta pregunta depèn de múltiples factors i estarà determinada pel moment de la compra, la marca i el cost del vehicle. Però, orientativament, és raonable considerar que l’import a recuperar estarà entre el 10% i el 12% del cost de l’automòbil. Una quantitat que cal incrementar amb els corresponents interessos generats des del moment de la compra.

Interrompre la prescripció

El termini màxim per interposar la nostra reclamació és d’un any. Aquest període es comptabilitza a partir del moment que la sanció imposada al fabricant del nostre vehicle esdevé ferma. Per tant, quan el Tribunal Suprem resol els recursos presentats pel fabricant. Les primeres sentències del Tribunal Suprem es van dictar a l’abril i ens els propers mesos es dictaran la resta de sentències. Per aquesta raó, és important interrompre el termini de prescripció i iniciar les accions judicials a la major brevetat.

Col·laboració de Col·lectiu Ronda i Asufin

La nostra cooperativa actuarà en defensa dels consumidors afectats pel càrtel automobilístic en col·laboració amb l’Associació d’Usuaris Financers, ASUFIN, entitat amb la qual hem treballat en diverses ocasions en diferents àmbits i conflictes amb un gran nombre de persones perjudicades.

Actuar com a socis i sòcies d’ASUFIN comporta múltiples avantatges per a les persones que volen reclamar pel sobrecost del seu vehicle:

  • a) Permet unir-se a reclamacions col·lectives, amb la qual cosa es redueix el cost econòmic
  • b) Com a membres associats d'una organització dedicada a la defensa dels consumidors ens permet obtenir el benefici de la justícia gratuïta i mantenir-nos exempts del risc d'abonar costes judicials. El cost econòmic de ser soci adherit d’ASUFIN és de només 10€ l’any

Com podem reclamar?

ASUFIN ha creat una pàgina web especial amb tota la informació necessària per unir-se a les accions empreses contra les empreses condemnades per la CNMC i el Tribunal Suprem. Podeu accedir a la pàgina mitjançant aquest enllaç.

Per participar d'aquestes reclamacions cal aportar:

· Factura de compra o, en cas de leasing o renting, còpia de la pòlissa subscrita amb l’entitat financera

· Certificat o document bancari de transferència o pagament del vehicle al concessionari
· Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle

· Full d’encàrrec i autorització a Asufin amb les dades i la signatura de la persona titular del vehicle (el trobareu al web especial d’Asufin)
Si el vehicle ja no és de la nostra propietat, també caldrà adjuntar la documentació referent a la venda, traspàs o canvi de titularitat

https://www.asufin.com/reclama/cartel-coches/

Quin és el cost econòmic?

Al marge de les característiques concretes de cada cas particular, el cost de reclamar la devolució dels imports corresponents al sobrecost aplicat als nostres vehicles serà el mateix per a tothom: un 20% de la quantitat efectivament recuperada + IVA.

Actuar en defensa dels nostres drets com a consumidors

Les empreses automobilístiques van actuar de forma conscient per protegir els seus interessos i evitar els efectes beneficiosos que la competència comercial pogués reportar a les persones interessades a comprar un vehicle. A més a més, aquesta estratègia conjunta també va redundar en la manca d’estímul i incentiu per a les marques a l’hora de millorar les prestacions dels serveis post-venda que, en d’altres condicions, podrien haver estat un element diferencial a l’hora de conformar la definitiva voluntat del comprador i decantar-se per un o altre model.

Aquest incompliment de la normativa que protegeix la competència i evita posicions d’abús de força sobre el mercat ens atorga la legitimitat per reclamar pels nostres drets lesionats, amb la força i seguretat que atorga el fet que el Tribunal Suprem ja hagi començat a ratificar sense fissures el criteri que va servir la CNMC per imposar la major sanció de la seva història.