Demanda col·lectiva

El controvertit IPRH-Entitats s'ha imposat unilateralment a centenars de milers d'hipoteques

ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, prepara en col·laboració amb Col·lectiu Ronda  la primera demanda col·lectiva per aconseguir la nul·litat de l’índex hipotecari IRPH i la devolució dels interessos abonats indegudament.

Durant anys, més de mig milió de persones i famílies han patit els efectes adversos d'haver subscrit els seus préstecs hipotecaris utilitzant els antics IRPH-Bancs i IRPH-Caixes com a índex de referència a l'hora de calcular els interessos que havien d'abonar. Nombroses entitats financeres van promocionar aquestes hipoteques entre els seus clients presentant l'IRPH com un índex més estable i menys subjecte a fluctuacions que no pas l'Euribor. Malauradament, aquest argument no s'ajustava en absolut a la realitat. I tampoc, encara més greu, es va esmentar que es el resultat de calcular els interessos en base a l'IRPH resultava considerablement més car, tal i com les entitats podien preveure fàcilment atenent a les seves pròpies previsions d'evolució de l'Euribor.
 
  Derogació forçosa
 
 Els greuges vinculats a subscriure l'hipoteca amb IRPH no s'esgoten, però, amb el fet de pagar uns interessos excessius. Al novembre de 2013, l'Estat es va veure obligat a derogar l'antic IRPH-Caixes i reformular el mètode de càlcul de l'IRPH-Bancos, rebatejat amb el nom de IRPH-Entitats, obligat per una resolució de les autoritats europees que considerava abusiu aquest índex de referència en resultar opac en la seva composició i susceptible de manipulació per part de les pròpies entitats. Il·legalitats flagrants que, val a dir, el nou IRPH-Entitats no ha solucionat en absolut. Aquest índex inclou entre els elements que determinen el seu funcionament, precisament, l'antic IRPH i, per tant, arrossega i hereta el seu principal defecte: és un índex que es configura, entre d'altres complexes variables, prenent com a referència el tipus d'interès mig dels préstecs concedits per les diferents entitats financeres. Aquestes tenen, per tant, la possibilitat de manipular-ho i afectar a voluntat el càlcul dels interessos per a totes les hipoteques referenciades a l'IRPH-Entitats
 
 Imposició unilateral
 
 El controvertit IPRH-Entitats s'ha imposat unilateralment i sense negociació prèvia a centenars de milers d'hipoteques, tot i resultar contrari als interessos dels usuaris de banca afectats i contravenint un principi essencial del dret com és el fet que no es pot introduir una modificació substancial en un dels element més rellevant i important d'un contracte privat entre parts com és una hipoteca sense donar-nos l'oportunitat de renegociar els termes en cas de no estar d'acord amb la reformulació del nostre préstec.
 
 Criteris de nul·litat
 
 Tant l'opacitat que encara perdura en el mètode de càlcul de l'IRPH-Entitats com la manca de diligència de les pròpies entitats a l'hora d'informar de la possibilitat d'haver de fer front a pagaments més elevats del que hagués correspost subscrivint una hipoteca referenciada a l'Euribor són alguns dels arguments que han portat a diferents tribunals de l'Estat espanyol a dictar sentències considerant abusiu i, per tant, nul l'IRPH-Entitats, obligant als bancs a suprimir l'índex i retornar als afectats les quantitats abonades en excés en concepte d'interessos.

Primera demanda col·lectiva
 
 Davant aquesta situació jurídica, ASUFIN - Asociación de Usuarios Financieros -, organització que integra més de 2000 persones a tot l'Estat que ha esdevingut un veritable referent per les nombroses sentències favorables aconseguides contra la banca per la comercialització irregular d'hipoteques amb clàusula sòl o multidivisa, swaps hipotecaris, accions de Bankia o participacions preferents, entre d'altres, ha decidit impulsar la primera demanda col·lectiva que s'interposa a l'Estat amb l'exigència de nul·litat de l'IRPH i devolució de tots els interessos abonats en excés.
 
 Per a Oscar Serrano, advocat del Col·lectiu Ronda que exercirà la direcció jurídica de la demanda, «la legislació és absolutament clara al respecte: si l'IRPH és considerat abusiu, tal i com ha succeït, els seus efectes són nuls des del primer moment que s'han desplegat. És a dir, correspon la devolució de tots els diners abonats en concepte d'interessos calculats amb l'IRPH. I la formula de la demanda col·lectiva atorga força a la nostra petició i estalvia costos per a les persones afectades que s'hi vulguin sumar». Pel la seva banda,Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, considera que «les caixes no només van abusar amb les preferents, també van imposar un índex abusiu en les hipoteques, l'IRPH, que està causant un greu perjudici a les famílies»
 
 Precisament, per afavorir que tothom interessat pugui unir-se a una demanda que preveu agrupar milers d'afectats, ASUFIN ha creat una pàgina web especialment dedicada a la demanda: www.reclamairph.com

CALENDARI DE XERRADES INFORMATIVES
 • 27 setembre (18h) – Barcelona - Col·lectiu Ronda

c/Trafalgar, 50, Barcelona

 • 28 setembre (18.30h) – Rubí - I+D desenvolupament

Rambleta Joan Miró, s/n

 • 29 setembre (17h.) – Madrid - seu ASUFIN

Calle Mayor, 4

 • 29 setembre – Granollers (18h.) - Despatx Col·lectiu Ronda

Plaça Folch i Torres, 12, 1r C

 • 29 setembre (18h) – Mataró- Despatx Col·lectiu Ronda

Palmarola 12, 2n

 • 29 setembre (18.30) – Cerdanyola - Biblioteca Central

Plaça d'Enric Granados, 1

 • 5 octubre (18.30h.)– Mollet - Despatx Col·lectiu Ronda

Rambla Nova, 26, 1r

 • 6 octubre (18h.) – Tarragona - Il·lustre Col·legi d'Advocats

Enric d’Ossó, 1

 • 27 octubre (18h.) – Terrassa - Biblioteca central

Passeig de les Lletres, 1

El controvertit IPRH-Entitats s'ha imposat unilateralment a centenars de milers d'hipoteques

Durant anys, més de mig milió de persones i famílies han patit els efectes adversos d'haver subscrit els seus préstecs hipotecaris utilitzant els antics IRPH-Bancs i IRPH-Caixes com a índex de referència a l'hora de calcular els interessos que havien d'abonar. Nombroses entitats financeres van promocionar aquestes hipoteques entre els seus clients presentant l'IRPH com un índex més estable i menys subjecte a fluctuacions que no pas l'Euribor. Malauradament, aquest argument no s'ajustava en absolut a la realitat. I tampoc, encara més greu, es va esmentar que es el resultat de calcular els interessos en base a l'IRPH resultava considerablement més car, tal i com les entitats podien preveure fàcilment atenent a les seves pròpies previsions d'evolució de l'Euribor.
 
  Derogació forçosa
 
 Els greuges vinculats a subscriure l'hipoteca amb IRPH no s'esgoten, però, amb el fet de pagar uns interessos excessius. Al novembre de 2013, l'Estat es va veure obligat a derogar l'antic IRPH-Caixes i reformular el mètode de càlcul de l'IRPH-Bancos, rebatejat amb el nom de IRPH-Entitats, obligat per una resolució de les autoritats europees que considerava abusiu aquest índex de referència en resultar opac en la seva composició i susceptible de manipulació per part de les pròpies entitats. Il·legalitats flagrants que, val a dir, el nou IRPH-Entitats no ha solucionat en absolut. Aquest índex inclou entre els elements que determinen el seu funcionament, precisament, l'antic IRPH i, per tant, arrossega i hereta el seu principal defecte: és un índex que es configura, entre d'altres complexes variables, prenent com a referència el tipus d'interès mig dels préstecs concedits per les diferents entitats financeres. Aquestes tenen, per tant, la possibilitat de manipular-ho i afectar a voluntat el càlcul dels interessos per a totes les hipoteques referenciades a l'IRPH-Entitats
 
 Imposició unilateral
 
 El controvertit IPRH-Entitats s'ha imposat unilateralment i sense negociació prèvia a centenars de milers d'hipoteques, tot i resultar contrari als interessos dels usuaris de banca afectats i contravenint un principi essencial del dret com és el fet que no es pot introduir una modificació substancial en un dels element més rellevant i important d'un contracte privat entre parts com és una hipoteca sense donar-nos l'oportunitat de renegociar els termes en cas de no estar d'acord amb la reformulació del nostre préstec.
 
 Criteris de nul·litat
 
 Tant l'opacitat que encara perdura en el mètode de càlcul de l'IRPH-Entitats com la manca de diligència de les pròpies entitats a l'hora d'informar de la possibilitat d'haver de fer front a pagaments més elevats del que hagués correspost subscrivint una hipoteca referenciada a l'Euribor són alguns dels arguments que han portat a diferents tribunals de l'Estat espanyol a dictar sentències considerant abusiu i, per tant, nul l'IRPH-Entitats, obligant als bancs a suprimir l'índex i retornar als afectats les quantitats abonades en excés en concepte d'interessos.

Primera demanda col·lectiva
 
 Davant aquesta situació jurídica, ASUFIN - Asociación de Usuarios Financieros -, organització que integra més de 2000 persones a tot l'Estat que ha esdevingut un veritable referent per les nombroses sentències favorables aconseguides contra la banca per la comercialització irregular d'hipoteques amb clàusula sòl o multidivisa, swaps hipotecaris, accions de Bankia o participacions preferents, entre d'altres, ha decidit impulsar la primera demanda col·lectiva que s'interposa a l'Estat amb l'exigència de nul·litat de l'IRPH i devolució de tots els interessos abonats en excés.
 
 Per a Oscar Serrano, advocat del Col·lectiu Ronda que exercirà la direcció jurídica de la demanda, «la legislació és absolutament clara al respecte: si l'IRPH és considerat abusiu, tal i com ha succeït, els seus efectes són nuls des del primer moment que s'han desplegat. És a dir, correspon la devolució de tots els diners abonats en concepte d'interessos calculats amb l'IRPH. I la formula de la demanda col·lectiva atorga força a la nostra petició i estalvia costos per a les persones afectades que s'hi vulguin sumar». Pel la seva banda,Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, considera que «les caixes no només van abusar amb les preferents, també van imposar un índex abusiu en les hipoteques, l'IRPH, que està causant un greu perjudici a les famílies»
 
 Precisament, per afavorir que tothom interessat pugui unir-se a una demanda que preveu agrupar milers d'afectats, ASUFIN ha creat una pàgina web especialment dedicada a la demanda: www.reclamairph.com

CALENDARI DE XERRADES INFORMATIVES
 • 27 setembre (18h) – Barcelona - Col·lectiu Ronda

c/Trafalgar, 50, Barcelona

 • 28 setembre (18.30h) – Rubí - I+D desenvolupament

Rambleta Joan Miró, s/n

 • 29 setembre (17h.) – Madrid - seu ASUFIN

Calle Mayor, 4

 • 29 setembre – Granollers (18h.) - Despatx Col·lectiu Ronda

Plaça Folch i Torres, 12, 1r C

 • 29 setembre (18h) – Mataró- Despatx Col·lectiu Ronda

Palmarola 12, 2n

 • 29 setembre (18.30) – Cerdanyola - Biblioteca Central

Plaça d'Enric Granados, 1

 • 5 octubre (18.30h.)– Mollet - Despatx Col·lectiu Ronda

Rambla Nova, 26, 1r

 • 6 octubre (18h.) – Tarragona - Il·lustre Col·legi d'Advocats

Enric d’Ossó, 1

 • 27 octubre (18h.) – Terrassa - Biblioteca central

Passeig de les Lletres, 1