Acord de Ferrovial amb els subcontractats de Delphi

Els treballadors que feien tasques de manteniment rebran 50 dies per any treballat

La direcció de Ferrovial ha assolit un acord amb els representants dels 92 treballadors que desenvolupaven tasques de manteniment i neteja a les instal·lacions de Delphi a Sant Cugat en règim de subcontracta. L'empresa indemnitzarà els seus empleats amb un import de 50 dies de salari per any treballat amb un topall màxim de 30 mensualitats

El tancament de Delphi a Sant Cugat no només afectarà els 540 treballadors de la multinacional francesa dedicada a la fabricació de components per a l'automoció. Els més de 160 professionals empleats per diferents contractes que desenvolupen tasques diverses a les instal·lacions vallesanes de l'empresa veuran també extingits els seus contractes com a conseqüència del cessament de definitiu de l'activitat previst per a finals d'any.

Aquest col·lectiu inclou 92 treballadors de Ferrovial que realitzaven tasques de manteniment i neteja i que han anunciat un acord d'indemnització amb la seva empresa per compensar la resolució dels seus contractes i la pèrdua del lloc de treball. La multinacional del sector de les infraestructures ha confirmat que indemnitzarà els seus empleats amb el pagament de 50 dies de salari per any treballat fins a un topall màxim de 30 mensualitats. En tots els casos, la indemnització serà de, com a mínim, 10.000 euros.

Per a Josep Pérez i Josep Camprubí, advocats del Col·lectiu Ronda que han assessorat en el procés negociador els treballadors de Ferrovial adscrits a Delphi, l'existència de 160 treballadors en règim de subcontracta sobre una plantilla actualment constituïda per menys de 600 persones “torna a exemplificar -explica Pérez- el recurs absolutament abusiu de la subcontractació que fan les empreses que operen a Espanya, recolzades per una legislació laboral que permet la coexistència quotidiana de treballadors de primera i de segona als nostres centres de treball”. Segons considera Josep Pérez “molts dels treballadors de les subcontractes haurien d'haver estat integrats a la plantilla de Delphi des de fa molt de temps i haver gaudit de les mateixes condicions salarials i laborals que tenien els seus companys contractats per la pròpia empresa. No ho feien i tampoc ara tindran les mateixes condicions a l'hora de veure's indemnitzats, tal i com succeeix diàriament a moltíssimes empreses”.

La direcció de Delphi, segons explica Josep Pérez, s'ha compromès a incloure també els treballadors de Ferrovial i la resta de subcontractes afectats pel tancament ens els processos de negociació que actualment es desenvolupen per tal de trobar un nou inversor que es quedi amb la propietat de la fàbrica i asseguri el mantenim d'un cert nivell d'activitat i ocupació a la planta vallesana. “Ens alegrem d'aquest gest de bona voluntat -remarca l'advocat de Col·lectiu Ronda- tot i que en absolut serveix per pal·liar els efectes de la permanent precarització del treball a l'Estat espanyol que suposa la utilització injustificada i abusiva de les subcontractes”

Els treballadors que feien tasques de manteniment rebran 50 dies per any treballat

El tancament de Delphi a Sant Cugat no només afectarà els 540 treballadors de la multinacional francesa dedicada a la fabricació de components per a l'automoció. Els més de 160 professionals empleats per diferents contractes que desenvolupen tasques diverses a les instal·lacions vallesanes de l'empresa veuran també extingits els seus contractes com a conseqüència del cessament de definitiu de l'activitat previst per a finals d'any.

Aquest col·lectiu inclou 92 treballadors de Ferrovial que realitzaven tasques de manteniment i neteja i que han anunciat un acord d'indemnització amb la seva empresa per compensar la resolució dels seus contractes i la pèrdua del lloc de treball. La multinacional del sector de les infraestructures ha confirmat que indemnitzarà els seus empleats amb el pagament de 50 dies de salari per any treballat fins a un topall màxim de 30 mensualitats. En tots els casos, la indemnització serà de, com a mínim, 10.000 euros.

Per a Josep Pérez i Josep Camprubí, advocats del Col·lectiu Ronda que han assessorat en el procés negociador els treballadors de Ferrovial adscrits a Delphi, l'existència de 160 treballadors en règim de subcontracta sobre una plantilla actualment constituïda per menys de 600 persones “torna a exemplificar -explica Pérez- el recurs absolutament abusiu de la subcontractació que fan les empreses que operen a Espanya, recolzades per una legislació laboral que permet la coexistència quotidiana de treballadors de primera i de segona als nostres centres de treball”. Segons considera Josep Pérez “molts dels treballadors de les subcontractes haurien d'haver estat integrats a la plantilla de Delphi des de fa molt de temps i haver gaudit de les mateixes condicions salarials i laborals que tenien els seus companys contractats per la pròpia empresa. No ho feien i tampoc ara tindran les mateixes condicions a l'hora de veure's indemnitzats, tal i com succeeix diàriament a moltíssimes empreses”.

La direcció de Delphi, segons explica Josep Pérez, s'ha compromès a incloure també els treballadors de Ferrovial i la resta de subcontractes afectats pel tancament ens els processos de negociació que actualment es desenvolupen per tal de trobar un nou inversor que es quedi amb la propietat de la fàbrica i asseguri el mantenim d'un cert nivell d'activitat i ocupació a la planta vallesana. “Ens alegrem d'aquest gest de bona voluntat -remarca l'advocat de Col·lectiu Ronda- tot i que en absolut serveix per pal·liar els efectes de la permanent precarització del treball a l'Estat espanyol que suposa la utilització injustificada i abusiva de les subcontractes”