El Col·lectiu Ronda pot atendre visites a les localitats on no hi té despatx?

En termes generals, no. Tot i així, al Col·lectiu Ronda disposem de despatxos associats a les localitats de Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Vilafranca del Penedès on es rep el mateix tracte que es rep  a les nostres pròpies instal·lacions. Podeu veure l'adreça dels despatxos associats dins l'apartat Despatxos del web.