Els bonistes demanden CaixaBank

Fergo Aisa

Els afectats per l'adquisició de bons de la immobiliària Fergo Aisa -en situació de concurs necessari de creditors- pretenen demandar a CaixaBank per no fer-se càrrec dels diners dipositats en els bons de l'empresa que va comercialitzar l'antiga Bankpyme

30/06/2014

assemblea informativa:

  • 3 de juliol de 2014
  • 18 hores
  • Col·lectiu Ronda [com arribar]
  • Per confirmar la vostra assistència, truqueu, si us plau, al 93 268 21 99

El passat mes d'octubre, el jutjat de primera instància número 20 de Barcelona dictava arran d'una denúncia presentada pel Col·lectiu Ronda la primera sentència condemnatòria contra IPME 2012 per la comercialització irregular de bons de l'empresa Fergo Aisa. La sentència establia que la informació proporcionada al demandant era totalment insuficient per ponderar el risc de pèrdues i evitar que els clients incorreguessin en l'error de confondre els bons amb un dipòsit garantit. És a dir, confondre un producte d'estalvi adequat per a perfils conservadors amb un producte complex i lligat a la possibilitat de pèrdues de capital.

Deficiències d'un calat suficient per justificar la nul·litat del contracte i, per tant, l'obligació per part de IPME 2012, en concurs de creditors des del passat 3 de març de 2014, de reintegrar l'import dipositat.

Recuperar els diners 
 
 Altres sentències posteriors han resolt en similars termes els litigis al voltant d'uns bons que han perdut tot el seu valor després que Fergo Aisa entrés en situació de concurs necessari de creditors amb un passiu de 250 milions d'Euros. 
 
 Fins ara, tan sols la via judicial sembla oferir un indici d'esperança als més de 1400 estalviadors de tot l'Estat que van dipositar fins a 25 milions d'Euros en Bankpyme després que el 2011, arribada la data de venciment dels contractes, l'entitat no tornés els diners invertits en bons Aisa i ni l'actual IPME 2012 ni posteriorment CaixaBank complissin la seva obligació de retornar els estalvis dipositats o oferir als afectats algun tipus de mesura pal·liativa. 

Demandes contra CaixaBank 
 
 Davant la situació de veure els seus diners atrapat entre un banc absorbit i trencat-i, en conseqüència, inexistent-i un segon banc, Caixabank, que defuig la seva legal responsabilitat respecte als que han esdevingut els seus clients, els estalviadors afectats per l'adquisició de bons de Fergo Aisa han optat per organitzar-se, constituir-se en plataforma i demandar CaixaBank, a qui correspon l'obligació de fer-se càrrec de les conseqüències d'una comercialització plena d'irregularitats per part d'una entitat que ha absorbit. 
 
 Els afectats consideren que no hi ha empara legal per a la pretensió de CaixaBank d'esquivar les obligacions contretes en qualitat d'entitat absorbent i successora, incloses les que deriven d'una agressiva operació comercial a través de la qual es va oferir un producte de risc a clients de perfil conservador que no tenien consciència d'estar assumint possibilitat de pèrdues.

Et pot interessar:

Fergo Aisa

30/06/2014

assemblea informativa:

  • 3 de juliol de 2014
  • 18 hores
  • Col·lectiu Ronda [com arribar]
  • Per confirmar la vostra assistència, truqueu, si us plau, al 93 268 21 99

El passat mes d'octubre, el jutjat de primera instància número 20 de Barcelona dictava arran d'una denúncia presentada pel Col·lectiu Ronda la primera sentència condemnatòria contra IPME 2012 per la comercialització irregular de bons de l'empresa Fergo Aisa. La sentència establia que la informació proporcionada al demandant era totalment insuficient per ponderar el risc de pèrdues i evitar que els clients incorreguessin en l'error de confondre els bons amb un dipòsit garantit. És a dir, confondre un producte d'estalvi adequat per a perfils conservadors amb un producte complex i lligat a la possibilitat de pèrdues de capital.

Deficiències d'un calat suficient per justificar la nul·litat del contracte i, per tant, l'obligació per part de IPME 2012, en concurs de creditors des del passat 3 de març de 2014, de reintegrar l'import dipositat.

Recuperar els diners 
 
 Altres sentències posteriors han resolt en similars termes els litigis al voltant d'uns bons que han perdut tot el seu valor després que Fergo Aisa entrés en situació de concurs necessari de creditors amb un passiu de 250 milions d'Euros. 
 
 Fins ara, tan sols la via judicial sembla oferir un indici d'esperança als més de 1400 estalviadors de tot l'Estat que van dipositar fins a 25 milions d'Euros en Bankpyme després que el 2011, arribada la data de venciment dels contractes, l'entitat no tornés els diners invertits en bons Aisa i ni l'actual IPME 2012 ni posteriorment CaixaBank complissin la seva obligació de retornar els estalvis dipositats o oferir als afectats algun tipus de mesura pal·liativa. 

Demandes contra CaixaBank 
 
 Davant la situació de veure els seus diners atrapat entre un banc absorbit i trencat-i, en conseqüència, inexistent-i un segon banc, Caixabank, que defuig la seva legal responsabilitat respecte als que han esdevingut els seus clients, els estalviadors afectats per l'adquisició de bons de Fergo Aisa han optat per organitzar-se, constituir-se en plataforma i demandar CaixaBank, a qui correspon l'obligació de fer-se càrrec de les conseqüències d'una comercialització plena d'irregularitats per part d'una entitat que ha absorbit. 
 
 Els afectats consideren que no hi ha empara legal per a la pretensió de CaixaBank d'esquivar les obligacions contretes en qualitat d'entitat absorbent i successora, incloses les que deriven d'una agressiva operació comercial a través de la qual es va oferir un producte de risc a clients de perfil conservador que no tenien consciència d'estar assumint possibilitat de pèrdues.

Et pot interessar: