Abogado/da

Clàudia Guasch

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda. Sóc especialista en Dret Laboral amb experiència en processos de negociació col·lectiva i de mediació.

També sóc professora a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i autora d'una tesina sobre accés de les persones amb discapacitat a l'esfera laboral.

Especialidades

Formación

Despachos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Mollet del Vallès Rbla. Nova, 26, 1r Tel. 93 593 33 46 / Fax 93 570 33 44