Anàlisi de la sentència: treballador exposat a l'amiant mor per càncer d'esòfag

El Tribunal Suprem ratifica una sentència innovadora

Per primera vegada a l'Estat espanyol, una sentència ferma (que ha estat recorreguda per Uralita SA fins al Tribunal Suprem i que vam haver de lluitar des del Col·lectiu Ronda també al Jutjat Social i al TSJC) declara que la mort per càncer d'esòfag d'un treballador ha estat causada per l'exposició laboral a l'amiant. Fins ara, aquest tipus de càncer no havia estat reconegut com una de les patologies causades per l'asbest o amiant. Poc a poc es va obrint la porta al reconeixement de noves patologies: la primera va ser l'asbestosis (una pneumoconiosis produïda per amiant, que causa cicatrius al pulmó) que va ser inclosa al Quadre de Malalties Professionals al 1947; posteriorment han estat el càncer de pulmó o el mesotelioma (càncer de pleura) i en els darrers anys es va reconèixer també el càncer de laringe, que també va ser reconegut inicialment per una sentència del Tribunal Suprem, i posteriorment a passar a ser inclosa al Quadre de Malalties Professionals regulat (en el seu redactat actual) al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (hi podeu al seu redactat actualitzar aquí)

El passat 27 de setembre de 2018 el Tribunal Suprem va emetre Auto inadmetent el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per Uralita SA, i va fer ferma la sentència d'instància que vam lluitar des del Col·lectiu Ronda.

La sentència del jutjat Social 3 de Barcelona, de data 6/7/2016 (i ratificada per sentència del TSJC del 26/10/2017, que hi podeu accedir aquí, i per Auto del mateix TSJC que hi podeu accedir aquí)  deixa constància dels següents fets:

  1. El treballador causant va prestar els seus serveis durant 25 ANYS a l'empresa ROCALLA SA de Castelldefels (Baix Llobregat) EXPOSAT DE FORMA CONTINUA A L’AMIANT (fet provat quart).
  2. El treballador causant pateix inicialment una asbestosis (cicatrius al pulmó causades per amiant o asbest) i posteriorment un greu CÀNCER D'ESÒFAG que li causa la mort (fet provat cinquè), determinant literalment: "QUART.- El Sr. XXX va estar treballant a l'empresa Rocalla, S.A., absorbida per la demandada URALITA, S.A., del 12.05.69 a 22.01.70 i del 31.08.70 al 18.02.94, sense que hagi treballat més des d'aquesta última data. CINQUÈ.- La causa inicial de la mort del Sr. XXXX va ser Carcinoma d'esòfag"
  3. Múltiples estudis mèdics deixen constància de la relació causal entre l’exposició a l’amiant i el càncer d'esòfag, tal com han determinat una Directiva de la CEE i els informes mèdics dels especialistes en la matèria.
  4. Per tant, el càncer d'esòfag, al igual que el càncer de laringe, ha de ser inclòs dins les Malalties Professionals derivades de l’amiant, com ara aquestes patologies amb el temps han estat incloses en aquest Quadre.

La sentència determina que la causa de la mort del treballador ha de ser declarada derivada de Malaltia Professional, argumentant també que el càncer d'esòfag ha estat determinat a la literatura mèdica i LA DIRECTIVA EUROPEA 83/477/CEE com a malaltia causada per l'exposició a l'amiant, i que la normativa europea va avançada en aquest àmbit preventiu respecte a la de l'Estat espanyol.

Recordem que la DIRECTIVA 83/477/CEE DEL CONSEJO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1983 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DURANTE EL TRABAJO (SEGUNDA DIRECTIVA PARTICULAR CON ARREGLO AL ARTÍCULO 8 DE LA DIRECTIVA 80/1107/CEE) inclou en el seu Annex II el càncer gastrointestinal com una malaltia derivada de l'amiant, conjuntament i al mateix nivell que l'asbestosis, el mesotelioma o el càncer de pulmó.

Malgrat ser una primera sentència explícita en aquest sentit, anteriors sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havien citat (de passada i analitzant casos d'altres patologies) que el càncer d'esòfag havia estat relacionat medicament amb l'exposició a l'amiant. 

- STSJ Cataluña de 25 abril 2006, JUR 2006\261878

La exposición al amianto se ha relacionado de forma causal directa con la abestosis el cáncer de pulmón, el cáncer de pleura y de peritondo (mesotelima pleural y peritonal) y con la enfermedad pleural (derrame pleural benigno y fibrosis pleural difusa). Sin embargo, no son estos los únicos procesos patológicos relacionados con el amianto, existen indicios que permiten relacionar, aunque no de forma concluyente, la exposición a fibras de amianto con procesos malignos de laringe, de estómago, de esófago, de colón de recto, de ovario, de vesícula biliar, de pancreas, de riñón, de pericardio y de escroto.”

- STSJ Cataluña de 31 octubre 2006, JUR 2006\76281 (pràcticament idèntica a l'anterior)

Aquesta sentència és un nou pas més en el reconeixement de les víctimes de l'amiant, al que van estar exposats milers i milers de treballadors a l'estat espanyol, i que ha estat silenciada. Amb aquesta sentència del TSJC, s'obre el camí per a que una nova malaltia sigui declarada com a causada legalment per l'amiant, en aquest cas el càncer d'esòfag, com abans ho havien estat el càncer de pulmó, el de laringe o el mesotelioma.

Múltiples mitjans de comunicació han publicat notícies d'aquesta innovadora sentència. Podeu observar, entre d'altres, els següents enllaços:

-Diari del treball (El Tribunal Suprem confirma que el càncer d’esòfag es relaciona amb l’exposició continuada a l’amiant)

- Ara (El Suprem confirma que l'amiant va causar el càncer d'esòfag que va provocar una mort el 2014)

- Notícia a Legal Today (El Tribunal Supremo tumba el recurso interpuesto por Uralita contra la sentencia que reconoce el origen laboral por amianto de un cáncer de esófago)

- PreventionWord (El Supremo confirma que el amianto también es causante de cáncer de esófago)

- Notícia a El Periòdico (El TSJC avala que treballar amb amiant pot provocar càncer d'esòfag)

- Notícia a El Punt Avui (El TSJC ratifica que l’amiant també causa càncer d’esòfag)

- Notícia a la Ser (Condemna a l’amiant)

- Notícia a Antena3 Notícies (El TSJC avala que trabajar con amianto puede provocar cáncer de esófago)

El Tribunal Suprem ratifica una sentència innovadora

El passat 27 de setembre de 2018 el Tribunal Suprem va emetre Auto inadmetent el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per Uralita SA, i va fer ferma la sentència d'instància que vam lluitar des del Col·lectiu Ronda.

La sentència del jutjat Social 3 de Barcelona, de data 6/7/2016 (i ratificada per sentència del TSJC del 26/10/2017, que hi podeu accedir aquí, i per Auto del mateix TSJC que hi podeu accedir aquí)  deixa constància dels següents fets:

  1. El treballador causant va prestar els seus serveis durant 25 ANYS a l'empresa ROCALLA SA de Castelldefels (Baix Llobregat) EXPOSAT DE FORMA CONTINUA A L’AMIANT (fet provat quart).
  2. El treballador causant pateix inicialment una asbestosis (cicatrius al pulmó causades per amiant o asbest) i posteriorment un greu CÀNCER D'ESÒFAG que li causa la mort (fet provat cinquè), determinant literalment: "QUART.- El Sr. XXX va estar treballant a l'empresa Rocalla, S.A., absorbida per la demandada URALITA, S.A., del 12.05.69 a 22.01.70 i del 31.08.70 al 18.02.94, sense que hagi treballat més des d'aquesta última data. CINQUÈ.- La causa inicial de la mort del Sr. XXXX va ser Carcinoma d'esòfag"
  3. Múltiples estudis mèdics deixen constància de la relació causal entre l’exposició a l’amiant i el càncer d'esòfag, tal com han determinat una Directiva de la CEE i els informes mèdics dels especialistes en la matèria.
  4. Per tant, el càncer d'esòfag, al igual que el càncer de laringe, ha de ser inclòs dins les Malalties Professionals derivades de l’amiant, com ara aquestes patologies amb el temps han estat incloses en aquest Quadre.

La sentència determina que la causa de la mort del treballador ha de ser declarada derivada de Malaltia Professional, argumentant també que el càncer d'esòfag ha estat determinat a la literatura mèdica i LA DIRECTIVA EUROPEA 83/477/CEE com a malaltia causada per l'exposició a l'amiant, i que la normativa europea va avançada en aquest àmbit preventiu respecte a la de l'Estat espanyol.

Recordem que la DIRECTIVA 83/477/CEE DEL CONSEJO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1983 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DURANTE EL TRABAJO (SEGUNDA DIRECTIVA PARTICULAR CON ARREGLO AL ARTÍCULO 8 DE LA DIRECTIVA 80/1107/CEE) inclou en el seu Annex II el càncer gastrointestinal com una malaltia derivada de l'amiant, conjuntament i al mateix nivell que l'asbestosis, el mesotelioma o el càncer de pulmó.

Malgrat ser una primera sentència explícita en aquest sentit, anteriors sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havien citat (de passada i analitzant casos d'altres patologies) que el càncer d'esòfag havia estat relacionat medicament amb l'exposició a l'amiant. 

- STSJ Cataluña de 25 abril 2006, JUR 2006\261878

La exposición al amianto se ha relacionado de forma causal directa con la abestosis el cáncer de pulmón, el cáncer de pleura y de peritondo (mesotelima pleural y peritonal) y con la enfermedad pleural (derrame pleural benigno y fibrosis pleural difusa). Sin embargo, no son estos los únicos procesos patológicos relacionados con el amianto, existen indicios que permiten relacionar, aunque no de forma concluyente, la exposición a fibras de amianto con procesos malignos de laringe, de estómago, de esófago, de colón de recto, de ovario, de vesícula biliar, de pancreas, de riñón, de pericardio y de escroto.”

- STSJ Cataluña de 31 octubre 2006, JUR 2006\76281 (pràcticament idèntica a l'anterior)

Aquesta sentència és un nou pas més en el reconeixement de les víctimes de l'amiant, al que van estar exposats milers i milers de treballadors a l'estat espanyol, i que ha estat silenciada. Amb aquesta sentència del TSJC, s'obre el camí per a que una nova malaltia sigui declarada com a causada legalment per l'amiant, en aquest cas el càncer d'esòfag, com abans ho havien estat el càncer de pulmó, el de laringe o el mesotelioma.

Múltiples mitjans de comunicació han publicat notícies d'aquesta innovadora sentència. Podeu observar, entre d'altres, els següents enllaços:

-Diari del treball (El Tribunal Suprem confirma que el càncer d’esòfag es relaciona amb l’exposició continuada a l’amiant)

- Ara (El Suprem confirma que l'amiant va causar el càncer d'esòfag que va provocar una mort el 2014)

- Notícia a Legal Today (El Tribunal Supremo tumba el recurso interpuesto por Uralita contra la sentencia que reconoce el origen laboral por amianto de un cáncer de esófago)

- PreventionWord (El Supremo confirma que el amianto también es causante de cáncer de esófago)

- Notícia a El Periòdico (El TSJC avala que treballar amb amiant pot provocar càncer d'esòfag)

- Notícia a El Punt Avui (El TSJC ratifica que l’amiant també causa càncer d’esòfag)

- Notícia a la Ser (Condemna a l’amiant)

- Notícia a Antena3 Notícies (El TSJC avala que trabajar con amianto puede provocar cáncer de esófago)