Noticias Ver todo

La impossibilitat de traslladar-se a la feina és causa d'invalidesa absoluta

Dos noves sentències del Tribunal Superior de Justícia de catalunya (TSJC) que ens han notificat en els darrers mesos en el Col·lectiu Ronda reiteren la doctrina de que la impossibilitat de traslladar-se al centre de treball és causa de que el o la treballadora sigui declarada en situació d'Incapacitat Permanent i Absoluta, per a qualsevol feina remunerada.

Concretament, aquestes dues sentències són de 11 maig 2017, nº 3011/2017, i de 4 juliol 2017, nº 4372/2017, i reiteren aquesta doctrina, que ha d'aplicar-se des dels Jutjats a causa de que des de l'INSS i l'ICAM es continuen denegant invalideses absolutes a persones que no tenen ni tan sols la possibilitat de traslladar-se a un lloc de treball.

Leer más...

El TSJC determina que una baixa per depressió és Accident de Treball malgrat no hi hagi assetjament

La doctrina del TSJC és clara en referència a la existència d'Accident de Treball per conflicte a la feina que ha causat una sèrie de patologies psicològiques, malgrat no hi hagi mobbing.

En diverses sentències el TSJC deixa constància de que una baixa o una invalidesa pot ser declarada derivada d'Accident de Treball si és causada per un conflicte a la feina, independentment de si hi ha hagut mobbing, alguna infracció preventiva de l'empresa o actuació d'assetjament. l'únic requisit és que un estrès laboral o un conflicte a la feina hagin causat la malaltia per a considerar la contingència professional. 

Aquesta doctrina és molt important, doncs independentment de si l'empresa ha infringit alguna norma preventiva, totes les baixes i invalideses provocades per situacions de conflicte o estrès a la feina han de ser declarades professionals. En aplicar-se aquesta jurisprudència, múltiples patologies que actualment són amagades com a comunes passarien a ser reconegudes com professionals

Leer más...

TSJC condemna a indemnitzar a un treballador per manca d'adaptació correcta del lloc de treball

La sentència que comentaré en aquest article la trobo especialment interessant, i va ser un cas que vaig portar fa un parell d'anys i que a data d'avui encara continua en litigi per diversos aspectes judicials, principalment el recàrrec.

la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 27 d'abril de 2017 (aquí la podreu trobar complerta) és innovadora perquè condemna a l'empresa (el Port de Barcelona,ESTIBARNA, SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BARCELONA S.A.) a indemnitzar amb 86.000 euros a un treballador que va ser declarat en situació d'invalidesa total, a causa de la manca d'adequació de lloc de treball, malgrat era un treballador "especialment sensible" per patir diverses patologies.

És una de les primeres sentències que reconeixen que la manca en l'adequació del lloc de treball d'un empleat "especialment sensible" per la seva delicada salut, i ha causat un empitjorament de la patologia a causa de l'actuació de l'empresa, és una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals, donant lloc a que hagi se ser indemnitzada per danys i perjudicis al treballador afectat.

Leer más...

Blog Ver todo