Noticias Ver todo

Els drets de persones treballadores exposades a agents cancerígens

En els darrers mesos han acudit al Col·lectiu Ronda diferents col·lectius de persones treballadores que en les seves prestacions de serveis poden estar exposades agents cancerígens, i que estan inclosos en el Real Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Aquest Real Decret (que ve a desenvolupar la normativa europea establerta a les Directives europees 90/394/CEE, 97/42/CE i 1999/38/CE) determina quins són els productes considerats com a «agents cancerígens» i quines són les obligacions legals de l’empresa en matèria preventiva. En aquest article ho resumeixo, atenent al fet que malgrat ser una normativa molt rellevant, encara avui en dia és força desconeguda i poc aplicada a la pràctica dels centres de treball.

Leer más...

Breu guia d’autodefensa contra les empreses contractades per controlar la baixa

En els darrers mesos diverses comitès d’empresa i seccions sindicals s’han adreçat al Col·lectiu Ronda per assessorar-se respecte a les empreses que ha contractat la seva empresa per «controlar» les situacions d’Incapacitat Temporal dels seus treballadors. El relat dels companys moltes vegades parla de visites constants als empleats de baixes, amenaces de que «donar l’alta» si no s’agafen l’alta voluntàriament, o d’enviar-te a l’ICAM (tribunal mèdic).

Leer más...

EL TSJC ratifica la invalidesa absoluta d'un treballador de Roca per amiant

Breu anàlisi de la recent sentència del TSJC de data 19/7/2023, que ratifica la sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona de l'1 de gener de 2022, nº 1/2022, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, declarant en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta derivada de Malaltia Professional a un treballador de l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) que patia un greu Mesotelioma Pleural a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

Leer más...

Blog Ver todo