Condemna a GIRO GH a abonar 129.000 euros per danys i perjudicis a una teixidora amb epicondilitis

És el final de 8 anys de judicis

En els darrers dies ha finalitzat un llarg procediment que vam iniciar fa casi 8 anys de denúncia d'una teixidora que havia patit una greu epicondilitis.

La primera lluita judicial va ser contra la Mútua i l'INSS, per a que reconeguessin tant la incapacitat total de la treballadora per a la seva feina habitual de netejadora, com també i alhora que aquesta patologia era professional, derivada dels moviments repetitius que havia realitzat amb els colzes durant anys.

Finalment, el Jutjat Social 31 va reconèixer a la treballadora la invalidesa professional, entenent que l'epicondilitis havia estat provocada per l'exposició durant anys a moviments repetitius amb els braços, i per tant declarant la patologia derivada de Malaltia Professional. Aquesta sentència va ser confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Posteriorment, la Inspecció de Treball va realitzar un informe declarant que l'empresa havia infringit la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals durant dècades, al no realitzar ni tan sols un mínim seguiment de vigilància mèdica d'una treballadora que realitzava feines de risc, i havent molts casos anteriors d'afectacions de treballadors d'epicondilitis a la mateixa empresa.

Finalment, ha estat el Jutjat Social 16 de Barcelona el que ha condemnat, en sentència ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i actualment ferma, que la patologia de la treballadora va ser causada de forma directa per les infraccions preventives de GIRO GH, i que havia d'indemnitzar a la treballadora abonant-li la quantitat de 129.000 euros en concepte de danys i perjudicis. L'empresa Giro GH va recórrer la sentència fins al Tribunal Suprem, però tots els seus recursos van ser desestimats.

Un cop més, a pesar d'haver trigat anys, s'ha demostrat que Mútues, INSS i empreses s'alien per amagar les Malalties Professionals, per evitar abonar als treballadors afectats les prestacions professionals que els hi pertoquen, i les indemnitzacions pels danys causats per tants anys d'infraccions empresarials.

És el final de 8 anys de judicis

La primera lluita judicial va ser contra la Mútua i l'INSS, per a que reconeguessin tant la incapacitat total de la treballadora per a la seva feina habitual de netejadora, com també i alhora que aquesta patologia era professional, derivada dels moviments repetitius que havia realitzat amb els colzes durant anys.

Finalment, el Jutjat Social 31 va reconèixer a la treballadora la invalidesa professional, entenent que l'epicondilitis havia estat provocada per l'exposició durant anys a moviments repetitius amb els braços, i per tant declarant la patologia derivada de Malaltia Professional. Aquesta sentència va ser confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Posteriorment, la Inspecció de Treball va realitzar un informe declarant que l'empresa havia infringit la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals durant dècades, al no realitzar ni tan sols un mínim seguiment de vigilància mèdica d'una treballadora que realitzava feines de risc, i havent molts casos anteriors d'afectacions de treballadors d'epicondilitis a la mateixa empresa.

Finalment, ha estat el Jutjat Social 16 de Barcelona el que ha condemnat, en sentència ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i actualment ferma, que la patologia de la treballadora va ser causada de forma directa per les infraccions preventives de GIRO GH, i que havia d'indemnitzar a la treballadora abonant-li la quantitat de 129.000 euros en concepte de danys i perjudicis. L'empresa Giro GH va recórrer la sentència fins al Tribunal Suprem, però tots els seus recursos van ser desestimats.

Un cop més, a pesar d'haver trigat anys, s'ha demostrat que Mútues, INSS i empreses s'alien per amagar les Malalties Professionals, per evitar abonar als treballadors afectats les prestacions professionals que els hi pertoquen, i les indemnitzacions pels danys causats per tants anys d'infraccions empresarials.