Contacte

Contacta amb mi si tens qualsevol dubte

La integritat física dels i les treballadores és un dels nostres drets fonamentals. Un dret bàsic a no perdre la vida al centre de treball, el dret a unes pensions dignes en cas de necessitat o el dret a l'assistència sanitària.

Massa vegades, però, aquests drets son vulnerats en el nostre dia a dia, i cada cop més, prioritzant els beneficis empresarials, la productivitat o de reducció de despesa en pensions.

No ens cansarem de denunciar-ho: malalties professionals amagades per les mútues, accidents de treball no reconeguts pels empresaris, altes mèdiques injustificades per l'ICAM, actuacions lesives de drets per part d'organismes públics, prestacions no concedides per l'INSS, incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos, presència abusiva de contaminants al nostre entorn... el deure que tenim com a advocats i advocades és denunciar-ho i ser una eina de lluita.

Per això intento no només assessorar els afectats, sinó col·laborar alhora amb les persones que s'organitzen per lluitar col·lectivament: la Plataforma d'Afectats per l'ICAM (PAICAM), l'Associació d'Afectats per l'Amiant, l'assemblea Salvem les Pensions, o tants d'altres.

Beneficis

L''àrea de Salut i Treball del Col·lectiu Ronda som un equip de professionals que vetllem per tots aquells casos que tenen a veure amb el dret a la salut dins l'àmbit laboral i, per tant, amb l'adopció de mesures preventives que assegurin la protecció de qualsevol persona que pugui patir riscos a la feina. I és que, malauradament, i tot i les lleis i normatives existents, encara s'incompleixen molts preceptes en qüestió de salut laboral i també en el reconeixement de malalties professionals o poc visibles.