Notícies

Els drets de persones treballadores exposades a agents cancerígens

En els darrers mesos han acudit al Col·lectiu Ronda diferents col·lectius de persones treballadores que en les seves prestacions de serveis poden estar exposades agents cancerígens, i que estan inclosos en el Real Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Aquest Real Decret (que ve a desenvolupar la normativa europea establerta a les Directives europees 90/394/CEE, 97/42/CE i 1999/38/CE) determina quins són els productes considerats com a «agents cancerígens» i quines són les obligacions legals de l’empresa en matèria preventiva. En aquest article ho resumeixo, atenent al fet que malgrat ser una normativa molt rellevant, encara avui en dia és força desconeguda i poc aplicada a la pràctica dels centres de treball.

Leer más...

Breu guia d’autodefensa contra les empreses contractades per controlar la baixa

En els darrers mesos diverses comitès d’empresa i seccions sindicals s’han adreçat al Col·lectiu Ronda per assessorar-se respecte a les empreses que ha contractat la seva empresa per «controlar» les situacions d’Incapacitat Temporal dels seus treballadors. El relat dels companys moltes vegades parla de visites constants als empleats de baixes, amenaces de que «donar l’alta» si no s’agafen l’alta voluntàriament, o d’enviar-te a l’ICAM (tribunal mèdic).

Leer más...

EL TSJC ratifica la invalidesa absoluta d'un treballador de Roca per amiant

Breu anàlisi de la recent sentència del TSJC de data 19/7/2023, que ratifica la sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona de l'1 de gener de 2022, nº 1/2022, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, declarant en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta derivada de Malaltia Professional a un treballador de l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) que patia un greu Mesotelioma Pleural a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

Leer más...

Tornen a condemnar a Honeywell per infraccions que van causar tres accidents de treball

Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 2 de Barcelona, de data 15 de maig de 2023, nº 187/2023, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, i que condemnant a l’empresa Honeywell (ara Federal Mogul i antigament Jurid Iberica) del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) a abonar un recàrrec per manca de mesures de seguretat a un treballador que va patir fins a tres greus accidents de treball que li va causar la invalidesa total.

Leer más...

El TSJC condemna a Titan a contractar més hores de metge presencial

Breu anàlisi de la recent i innovadora sentència del TSJC de data 28 de febrer de 2023, que estima el nostre recurs en representació dels Delegats de Prevenció de Co.bas d’INDUSTRIAS TITAN SA (actualment AKZONOBEL) i condemna a l’empresa a contractar al Servei de Prevenció aliè almenys 14 hores de metge assistencial i presencial a la seva planta del Prat de Llobregat.

Leer más...