ERTOs: preguntes freqüents


Us oferim respostes sintètiques a preguntes que molts de vosaltres ens esteu fent sobre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupacio (ERTO) i les suspensions de contracte que afecten de forma massiva milers i milers de treballadors/es

Quina és la diferència entre un ERTO i una suspensió temporal de contractes?

Tot i que aquests dies s'està fent servir els dos conceptes com si fossin equivalents, el cert és que no ho són. Els ERTOs o Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació s'apliquen en cas de cessament de l'activitat per causa de força major, és a dir, per raons alienes a l'empresa com ara, per exemple, el decret que obliga al cessament d'activitats de certes activitats econòmiques per evitar l'expansió del coronavirus. En aquests casos, l'empresa ha de sol·licitar l'autorització de l'autoritat laboral i no es requereix de procés de negociació amb els treballadors.

Per contra, la suspensió temporal de contracte -que deriva de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. requereix sempre de negociació amb els representants dels treballadors, si ve el aquest període de consultes s'ha vist reduït per l'esmentat decret a tans sols 7 dies. En cas que la negociació finalitzi sense acord, l'empresa pot imposar les mesures de suspensió que consideri necessàries. Durant el període de consultes, les parts poden acordar mesures d'acompanyament social o de complementació de prestacions per reduir l'impacte de les mesures de suspensió.

En ambdós casos, la reducció o la suspensió pot abastar la jornada sencera o una part. Un cop transcorregut el període de regulació o suspensió, els contractes es reactiven en les condicions prèvies. El temps de suspensió s'equipara a temps efectivament treballat a efectes del càlcul de l'antiguitat en l'empresa del treballador.

Accés a la prestació d'atur

Els treballadors afectats tenen dret a accedir a la prestació d'atur per compensar la pèrdua total o parcial de salari. Excepcionalment, el Govern ha establert que durant l'Estat d'alarma també podran accedir a la prestació de desocupació els treballadors que no puguin acreditar el període mínim de cotització prèvia que habitualment es requereix.A banda, s'ha establert que el període d'atur consumit per aquesta causa no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de la prestació.

Les mesures també contemplen els treballadors fixes discontinus que havien de reprendre la seva activitat en les dates en què l'empresa desenvolupi una suspensió. En el seu cas, podrànn sol·licitar igualment l'accés a la prestació d'atur per un període màxim de 90 dies.

Poden afectar els treballadors en situació de baixa mèdica o amb contracte temporal?

Sí, tant la suspesió com la regulació temporal poden afectar tots els contractes vigents. En el cas dels treballadors en situació d'incapacitat temporal (IT), aquests continuarien percebent la seva prestació d'IT fins el moment d'obtenir l'alta mèdica, moment en el qual passarien a percebre la prestació per desocupació mentre es trobi afectat per la suspensió. Pel que fa als contractes temporals, la situació és similar. El contracte es mantindrà suspens i es reprendrà quan finalitzi l'expedient. Si el contracte expira durant la suspensió, es passarà a la situació legal de desocupació amb dret a prestació, essent que en aquest darrer cas no es podran beneficiar de les mesures excepcionals regulades.

Els acomiadaments individuals o les extincions de contractes temporals estan justificats?

No, no ho estan. La situació d'excepcionalitat derivada de la crisi del coronavirus és, per feixuga que pugui ser, conjuntural i temporal i, per tant, no és causa vàlida per extingir un contracte o finalitzar abans de temps un de temporal. En ambdós casos, la decisió extintiva de l'empresa es pot impugnar i hauria de tenir la consideració d'improcedent, doncs existeixen altres mesures a l'abast de les empreses per adaptar-se a les presents circumstàncies sense destruir llocs de treball.

Quina és la diferència entre un ERTO i una suspensió temporal de contractes?

Tot i que aquests dies s'està fent servir els dos conceptes com si fossin equivalents, el cert és que no ho són. Els ERTOs o Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació s'apliquen en cas de cessament de l'activitat per causa de força major, és a dir, per raons alienes a l'empresa com ara, per exemple, el decret que obliga al cessament d'activitats de certes activitats econòmiques per evitar l'expansió del coronavirus. En aquests casos, l'empresa ha de sol·licitar l'autorització de l'autoritat laboral i no es requereix de procés de negociació amb els treballadors.

Per contra, la suspensió temporal de contracte -que deriva de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. requereix sempre de negociació amb els representants dels treballadors, si ve el aquest període de consultes s'ha vist reduït per l'esmentat decret a tans sols 7 dies. En cas que la negociació finalitzi sense acord, l'empresa pot imposar les mesures de suspensió que consideri necessàries. Durant el període de consultes, les parts poden acordar mesures d'acompanyament social o de complementació de prestacions per reduir l'impacte de les mesures de suspensió.

En ambdós casos, la reducció o la suspensió pot abastar la jornada sencera o una part. Un cop transcorregut el període de regulació o suspensió, els contractes es reactiven en les condicions prèvies. El temps de suspensió s'equipara a temps efectivament treballat a efectes del càlcul de l'antiguitat en l'empresa del treballador.

Accés a la prestació d'atur

Els treballadors afectats tenen dret a accedir a la prestació d'atur per compensar la pèrdua total o parcial de salari. Excepcionalment, el Govern ha establert que durant l'Estat d'alarma també podran accedir a la prestació de desocupació els treballadors que no puguin acreditar el període mínim de cotització prèvia que habitualment es requereix.A banda, s'ha establert que el període d'atur consumit per aquesta causa no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de la prestació.

Les mesures també contemplen els treballadors fixes discontinus que havien de reprendre la seva activitat en les dates en què l'empresa desenvolupi una suspensió. En el seu cas, podrànn sol·licitar igualment l'accés a la prestació d'atur per un període màxim de 90 dies.

Poden afectar els treballadors en situació de baixa mèdica o amb contracte temporal?

Sí, tant la suspesió com la regulació temporal poden afectar tots els contractes vigents. En el cas dels treballadors en situació d'incapacitat temporal (IT), aquests continuarien percebent la seva prestació d'IT fins el moment d'obtenir l'alta mèdica, moment en el qual passarien a percebre la prestació per desocupació mentre es trobi afectat per la suspensió. Pel que fa als contractes temporals, la situació és similar. El contracte es mantindrà suspens i es reprendrà quan finalitzi l'expedient. Si el contracte expira durant la suspensió, es passarà a la situació legal de desocupació amb dret a prestació, essent que en aquest darrer cas no es podran beneficiar de les mesures excepcionals regulades.

Els acomiadaments individuals o les extincions de contractes temporals estan justificats?

No, no ho estan. La situació d'excepcionalitat derivada de la crisi del coronavirus és, per feixuga que pugui ser, conjuntural i temporal i, per tant, no és causa vàlida per extingir un contracte o finalitzar abans de temps un de temporal. En ambdós casos, la decisió extintiva de l'empresa es pot impugnar i hauria de tenir la consideració d'improcedent, doncs existeixen altres mesures a l'abast de les empreses per adaptar-se a les presents circumstàncies sense destruir llocs de treball.