Noves subvencions de la Generalitat


El passat dia 6 de maig, el DOGC publicava la convocatòria de noves subvencions per a l’execució, d’una banda, de programes destinats a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de salut menta i beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i, de l’altra, de suport a les empreses editorials de músic

A continuació, us enllacem tota la informació referent a les noves subvencions aprovades per la Generalitat i publicades a l’edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’edició de passat dia 5 de maig:

  • RESOLUCIÓ TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 503477)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793391.pdf

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud per mitjans electrònics, acompanyat de la documentació a través de Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  • RESOLUCIÓ CLT/922/2020, de 28 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música (ref. BDNS 499959)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793355.pdf

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions

(http://cultura.gencat.cat/subvencions).

El període per presentar sol·licituds és del 21 de maig al 9 de juny del 2020 , ambdós inclosos.

  • RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471)
    https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793393.pdf

Objecte

Convocar les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, per a l'any 2020.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya

A continuació, us enllacem tota la informació referent a les noves subvencions aprovades per la Generalitat i publicades a l’edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’edició de passat dia 5 de maig:

  • RESOLUCIÓ TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 503477)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793391.pdf

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud per mitjans electrònics, acompanyat de la documentació a través de Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  • RESOLUCIÓ CLT/922/2020, de 28 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música (ref. BDNS 499959)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793355.pdf

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions

(http://cultura.gencat.cat/subvencions).

El període per presentar sol·licituds és del 21 de maig al 9 de juny del 2020 , ambdós inclosos.

  • RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471)
    https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793393.pdf

Objecte

Convocar les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, per a l'any 2020.

Sol·licituds i termini de presentació

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya