Recull de premsa: demanda per l'angoixa dels afectats per l'amiant

Recull de notícies a Ràdio El Prat, El Periòdico i Línia Mar

En les darreres setmanes diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò de la demanda que estem interposant des del Col·lectiu Ronda, conjuntament amb l'Associació d'Afectats de l'Amiant de Catalunya i la secció sindical de CGT de Honeywell (abans Jurid Iberica i amb el darrer canvi de nom Federal Mogul).

Els antecedents de la demanda són ja una quinzena de sentències judicials fermes, algunes del Tribunal Suprem i altres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que determinen com a fet provat que a l'empresa Honeywell del Prat de Llobregat, dedicada a fer frens de cotxes, es va treballar durant dècades amb exposició a l'amiant dels treballadors, sens complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. Entre moltes altres infraccions demostrades, hi ha la manca de mascaretes, l'exposició a l'amiant per sobre dels límits legals, la manca d'extracció localitzada, que els obrers s'enduien la roba a rentar plena d'amiant a casa (exposant a les seves famílies),...

Els treballadors d'aquesta empresa, que han estat anys exposats a l'amiant, cada any han de realitzar-se una exhaustiva revisió mèdica, per si es detecta alguna de les patologies derivades de l'asbest, com asbestosis, càncer de pulmó, de larínge o mesotelioma, entre d'altres. En cas de detectar alguna patologia cancerígena, l'esperança de vida del treballador és molt curta.

Aquestes revisions mèdiques anuals provoquen una greu ANGOIXA als treballadors, atenent a les greus conseqüències que es deriven d'un diagnòstic per exposició a l'amiant.

La demanda reclama que l'empresa Honeywell indemnitzi als seus treballadors que han estat exposats a l'amiant, i que malgrat avui en dia no pateixen cap patologia per aquesta exposició, els causa una greu ANGOIXA que entenem que ha de ser indemnitzada per l'empresa infractora.

Aquesta demanda ha estat explicada en una entrevista a la Ràdio del Prat, que podeu escoltar aquí.

També a un exhaustiu article a El Periòdico, on explico conjuntament amb alguns treballadors afectats la demanda.

I a la publicació Línia Mar del Baix Llobregat

Recull de notícies a Ràdio El Prat, El Periòdico i Línia Mar

Els antecedents de la demanda són ja una quinzena de sentències judicials fermes, algunes del Tribunal Suprem i altres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que determinen com a fet provat que a l'empresa Honeywell del Prat de Llobregat, dedicada a fer frens de cotxes, es va treballar durant dècades amb exposició a l'amiant dels treballadors, sens complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. Entre moltes altres infraccions demostrades, hi ha la manca de mascaretes, l'exposició a l'amiant per sobre dels límits legals, la manca d'extracció localitzada, que els obrers s'enduien la roba a rentar plena d'amiant a casa (exposant a les seves famílies),...

Els treballadors d'aquesta empresa, que han estat anys exposats a l'amiant, cada any han de realitzar-se una exhaustiva revisió mèdica, per si es detecta alguna de les patologies derivades de l'asbest, com asbestosis, càncer de pulmó, de larínge o mesotelioma, entre d'altres. En cas de detectar alguna patologia cancerígena, l'esperança de vida del treballador és molt curta.

Aquestes revisions mèdiques anuals provoquen una greu ANGOIXA als treballadors, atenent a les greus conseqüències que es deriven d'un diagnòstic per exposició a l'amiant.

La demanda reclama que l'empresa Honeywell indemnitzi als seus treballadors que han estat exposats a l'amiant, i que malgrat avui en dia no pateixen cap patologia per aquesta exposició, els causa una greu ANGOIXA que entenem que ha de ser indemnitzada per l'empresa infractora.

Aquesta demanda ha estat explicada en una entrevista a la Ràdio del Prat, que podeu escoltar aquí.

També a un exhaustiu article a El Periòdico, on explico conjuntament amb alguns treballadors afectats la demanda.

I a la publicació Línia Mar del Baix Llobregat