Reclamacions amb CGT d’augment de les jubilacions a TMB


Aquesta setmana hem iniciat des del Col·lectiu Ronda una col·laboració amb la secció sindicat de CGT del Bus de Barcelona per reclamar els augments de les prestacions de jubilació dels conductors d’autobusos per infracotització durant anys de l’empresa.

L’empresa deixa de pagar 25 milions d’euros als treballadors des de 2003

Des de la secció sindicat de CGT del Bus de Barcelona van detectar fa uns mesos que l’empresa TRANSPORTS DE BARCELONA SA, estava pagant de forma errònia un concepte del Conveni Col·lectiu des de 2003.

Concretament, l’empresa havia abonat quanties molt inferiors a les que determinava el Conveni Col·lectiu respecte a l’anomenat «COMPLEMENT LLOC DE TREBALL» des de 2003 a 2021, més de 18 anys, deixant d’abonar la quantia total de 25 milions d’euros en aquest període als seus treballadors (ho podeu veure a la notícia «TMB admite que ha dejado de pagar por error 25 millones a la plantilla en 18 años», https://www.elnacional.cat/es/barcelona/tmb-admite-dejado-pagar-error-25-millones-plantilla-18-anos_688412_102.html).

L’empresa va reconèixer el seu error (al·legant que era un simple error de càlcul), però com la normativa determina un període de prescripció d’un any en les reclamacions salarials, només es va comprometre a abonar un any d'endarreriments del concepte abonat erròniament. Alhora, i per intentar acontentar el seu sindicat «amic» i «col·laborador», l’empresa va pactar amb UGT que abonaria deu mesos més del citat concepte (i per tant un total d’un any i deu mesos d'endarreriments), però estalviant-se pràcticament 16 anys de pagaments incorrectes a la plantilla, malgrat reconèixer que havia deixat d’abonar milions d’euros als seus treballadors, al·legant que estarien prescrits.

Contra aquestes maniobres de l’empresa, els treballadors fins i tot han arribat a la vaga el passat febrer, ja que aquesta va ser una de les seves reclamacions d’aturada (podeu veure la notícia a «Vaga parcial a Barcelona d’autobusos de TMB avui amb el 33% de serveis mínims», https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220217/vaga-bus-barcelona-tmb-17-febrer-13245907)

Les cotitzacions per jubilació o invalidesa no prescriuen

Però l’empresa no ha tingut en compte que, malgrat els deutes salarials prescriuen a l’any, les cotitzacions a efectes d’una jubilació o invalidesa no prescriuen, i poden reclamar-se per augmentar les pensions de jubilació o invalidesa amb el que hauria percebut el treballador ara jubilat si l’empresa hagués complert la legalitat i li hagués abonat el que determinava el Conveni Col·lectiu.

Per aquest motiu, aquesta setmana hem iniciat des del Col·lectiu Ronda una col·laboració amb la secció sindicat de CGT d’autobusos de Barcelona per posar totes les eines jurídiques per a que els jubilats dels conductors d’autobusos de l’empresa puguin reclamar els augments de les prestacions de jubilació per infracotització durant tants anys de l’empresa (podeu entrar a l’explicació de la campanya a la web de la secció sindical de CGT a autobusos de Barcelona, https://cgtbus.es/cgt/primera-denuncia-para-la-reclamacion-del-complemento-puesto-de-trabajo/).

La demanda judicial reclama que s’augmenti les prestacions de jubilació o invalidesa la quantia que hagués correspost si l’empresa hagués abonat correctament el que determina el Conveni Col·lectiu (i per tant hagués cotitzat correctament també per aquestes quanties), donant en cas d’estimar-se la demanda uns augments que poden oscil·lar entre 20 a 30 euros mensuals (280 a 420 euros anuals), segons cada cas, que seran abonats per l’INSS, i reclamats per l’administració a l’empresa infractora.

Un cop més, el sindicalisme combatiu dona la cara a l’empresa en defensa dels drets laborals!

L’empresa deixa de pagar 25 milions d’euros als treballadors des de 2003

Des de la secció sindicat de CGT del Bus de Barcelona van detectar fa uns mesos que l’empresa TRANSPORTS DE BARCELONA SA, estava pagant de forma errònia un concepte del Conveni Col·lectiu des de 2003.

Concretament, l’empresa havia abonat quanties molt inferiors a les que determinava el Conveni Col·lectiu respecte a l’anomenat «COMPLEMENT LLOC DE TREBALL» des de 2003 a 2021, més de 18 anys, deixant d’abonar la quantia total de 25 milions d’euros en aquest període als seus treballadors (ho podeu veure a la notícia «TMB admite que ha dejado de pagar por error 25 millones a la plantilla en 18 años», https://www.elnacional.cat/es/barcelona/tmb-admite-dejado-pagar-error-25-millones-plantilla-18-anos_688412_102.html).

L’empresa va reconèixer el seu error (al·legant que era un simple error de càlcul), però com la normativa determina un període de prescripció d’un any en les reclamacions salarials, només es va comprometre a abonar un any d'endarreriments del concepte abonat erròniament. Alhora, i per intentar acontentar el seu sindicat «amic» i «col·laborador», l’empresa va pactar amb UGT que abonaria deu mesos més del citat concepte (i per tant un total d’un any i deu mesos d'endarreriments), però estalviant-se pràcticament 16 anys de pagaments incorrectes a la plantilla, malgrat reconèixer que havia deixat d’abonar milions d’euros als seus treballadors, al·legant que estarien prescrits.

Contra aquestes maniobres de l’empresa, els treballadors fins i tot han arribat a la vaga el passat febrer, ja que aquesta va ser una de les seves reclamacions d’aturada (podeu veure la notícia a «Vaga parcial a Barcelona d’autobusos de TMB avui amb el 33% de serveis mínims», https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220217/vaga-bus-barcelona-tmb-17-febrer-13245907)

Les cotitzacions per jubilació o invalidesa no prescriuen

Però l’empresa no ha tingut en compte que, malgrat els deutes salarials prescriuen a l’any, les cotitzacions a efectes d’una jubilació o invalidesa no prescriuen, i poden reclamar-se per augmentar les pensions de jubilació o invalidesa amb el que hauria percebut el treballador ara jubilat si l’empresa hagués complert la legalitat i li hagués abonat el que determinava el Conveni Col·lectiu.

Per aquest motiu, aquesta setmana hem iniciat des del Col·lectiu Ronda una col·laboració amb la secció sindicat de CGT d’autobusos de Barcelona per posar totes les eines jurídiques per a que els jubilats dels conductors d’autobusos de l’empresa puguin reclamar els augments de les prestacions de jubilació per infracotització durant tants anys de l’empresa (podeu entrar a l’explicació de la campanya a la web de la secció sindical de CGT a autobusos de Barcelona, https://cgtbus.es/cgt/primera-denuncia-para-la-reclamacion-del-complemento-puesto-de-trabajo/).

La demanda judicial reclama que s’augmenti les prestacions de jubilació o invalidesa la quantia que hagués correspost si l’empresa hagués abonat correctament el que determina el Conveni Col·lectiu (i per tant hagués cotitzat correctament també per aquestes quanties), donant en cas d’estimar-se la demanda uns augments que poden oscil·lar entre 20 a 30 euros mensuals (280 a 420 euros anuals), segons cada cas, que seran abonats per l’INSS, i reclamats per l’administració a l’empresa infractora.

Un cop més, el sindicalisme combatiu dona la cara a l’empresa en defensa dels drets laborals!