El TSJC ratifica la Gran Invalidesa professional d’un treballador de Roca per silicosis


Breu anàlisi de la recent sentència del TSJC de data 13 de juliol de 2022, que desestima el recurs de Roca SA i confirma la sentència del Jutjat Social 16 de Barcelona de 10 de setembre de 2021, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, declarant en situació de Gran Invalidesa derivada de Malaltia Professional a un treballador de l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) que patia una greu Silicosis a causa de l’exposició laboral a sílice.

Breu explicació del cas

Aquest estiu m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a sílice a l'empresa ROCA SA de Gavà. En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis com a operari del 23/12/1966 a 30/4/1976, durant 10 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a sílice, i que va causar una molt greu SILICOSIS causat per la sílice inhalada al centre de treball, que va determinar que l’INSS el declarés en situació de Gran Invalidesa, que determina la necessitat d’una tercera persona que l’ajudi per les activitats bàsiques de la vida diària, com menjar, vestir-se o rentar-se.

Sentència anterior del JS16 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del TSJC desestima el recurs de Roca SA contra la sentència del Jutjat Social 16 de Barcelona que havia desestimat la demanda de la multinacional contra el treballador per reclamar que no el reconeguessin en grau de Gran Invalidesa professional, tal com havia determinat l’INSS, declarant de forma molt contundent que l’actor patia molt greus patologies professionals derivades de la seva feina a Roca SA, i concretament com a fet provat que:

«EPOC. Secuelas post-TBC pulmonar. Silicosis avanzada con firosis pulmonar. Insuficiencia respiratoria crónica con oxigenoterapia 24h; Observaciones: dependiente de 02. Precisa de ayuda para algunas actividades de la vida diaria. Contingencia determinante: enfermedad profesional: agravación de grado»

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una molt greu patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a sílice.

Jurisprudència respecte a l’exposició a sílice a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice.

Tot i que tradicionalment la silicosi és una malaltia que s’ha relacionat amb la mineria, són molts els sectors productius on la sílice s’ha fet servir i les persones treballadores s’han vist exposades a la seva perillosa pols, sovint en condicions d’incompliment de la normativa específica de prevenció de riscos laborals, una de les primeres a ser aprovades a l’Estat espanyol.

A la fàbrica de Roca a Gavà, la sílice ha estat una presència absolutament habitual, doncs aquest mineral és una de les principals matèries primes que es fan servir en la fabricació dels lavabos i sanitaris que constitueixen el més conegut dels productes comercialitzats per la multinacional. Malauradament, ha estat habitual també l’incompliment de la normativa de prevenció i la insuficiència o, fins i tot, la total absència de mesures de seguretat per protegir la salut dels treballadors de la fàbrica front a l’amenaça de l’exposició a la sílice o a l’amiant, també present en altes quantitats a les instal·lacions de la multinacional. Així ho determina un llarg historial de sentències judicials, incloent-hi resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que consideren provada l’existència de responsabilitat empresarial per les patologies i defuncions que han afectat treballadors i ex-treballadors de la factoria.

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de la sílice o l'amiant inhalat als seus llocs de treball, entre altres substàncies perilloses, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.

Breu explicació del cas

Aquest estiu m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a sílice a l'empresa ROCA SA de Gavà. En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis com a operari del 23/12/1966 a 30/4/1976, durant 10 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a sílice, i que va causar una molt greu SILICOSIS causat per la sílice inhalada al centre de treball, que va determinar que l’INSS el declarés en situació de Gran Invalidesa, que determina la necessitat d’una tercera persona que l’ajudi per les activitats bàsiques de la vida diària, com menjar, vestir-se o rentar-se.

Sentència anterior del JS16 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del TSJC desestima el recurs de Roca SA contra la sentència del Jutjat Social 16 de Barcelona que havia desestimat la demanda de la multinacional contra el treballador per reclamar que no el reconeguessin en grau de Gran Invalidesa professional, tal com havia determinat l’INSS, declarant de forma molt contundent que l’actor patia molt greus patologies professionals derivades de la seva feina a Roca SA, i concretament com a fet provat que:

«EPOC. Secuelas post-TBC pulmonar. Silicosis avanzada con firosis pulmonar. Insuficiencia respiratoria crónica con oxigenoterapia 24h; Observaciones: dependiente de 02. Precisa de ayuda para algunas actividades de la vida diaria. Contingencia determinante: enfermedad profesional: agravación de grado»

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una molt greu patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a sílice.

Jurisprudència respecte a l’exposició a sílice a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice.

Tot i que tradicionalment la silicosi és una malaltia que s’ha relacionat amb la mineria, són molts els sectors productius on la sílice s’ha fet servir i les persones treballadores s’han vist exposades a la seva perillosa pols, sovint en condicions d’incompliment de la normativa específica de prevenció de riscos laborals, una de les primeres a ser aprovades a l’Estat espanyol.

A la fàbrica de Roca a Gavà, la sílice ha estat una presència absolutament habitual, doncs aquest mineral és una de les principals matèries primes que es fan servir en la fabricació dels lavabos i sanitaris que constitueixen el més conegut dels productes comercialitzats per la multinacional. Malauradament, ha estat habitual també l’incompliment de la normativa de prevenció i la insuficiència o, fins i tot, la total absència de mesures de seguretat per protegir la salut dels treballadors de la fàbrica front a l’amenaça de l’exposició a la sílice o a l’amiant, també present en altes quantitats a les instal·lacions de la multinacional. Així ho determina un llarg historial de sentències judicials, incloent-hi resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que consideren provada l’existència de responsabilitat empresarial per les patologies i defuncions que han afectat treballadors i ex-treballadors de la factoria.

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de la sílice o l'amiant inhalat als seus llocs de treball, entre altres substàncies perilloses, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.