El TSJC desestima demanda de Honeywell per intentar fer comuna una invalidesa derivada de l'amiant

Ja van més de 15 sentències d'amiant condemnant Honeywell del Prat de Llobregat

Aquesta setmana m'han notificat una nova sentència d'amiant de l'empresa JURID IBERICA SA (actualment HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA). En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis durant 23 anys a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que per resolució de l'INSS se'l va declarar en situació d'invalidesa absoluta derivada de Malaltia Professional, i durant el procediment judicial va morir a causa d'un càncer de pulmó derivat de l'amiant. L'empresa el va demandar, reclamant que la seva invalidesa sigui declarada derivada de Malaltia Comuna, i el Jutjat Social 6 de Barcelona primer, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després, han reiterat que la invalidesa absoluta del treballador deriva de Malaltia Professional per exposició a l'amiant.

En una notícia anterior a aquest mateix blog, ja vam explicar que fins a 15 sentències han declarat la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant.

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

Aquesta darrera sentència del TSJC, de 19 de maig de 2017, nº 3238/2017, desestima la demanda de l'empresa HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA del Prat de Llobregat, primer contra el treballador i després contra els seus hereus, declarant literalment que:

«el fallecido prestó servicios en la empresa demandada de 18 de abril de 1975 a 21 de abril de 1997, como oficial en fabricación de frenos de coche, realizando tareas de fabricación de materiales de fricción, en un puesto de trabajo en el que estaba expuesto al amianto (…) se desprende de los hechos probados que su enfermedad aparece contemplada como profesional en la normativa de aplicación. (…) Queda acreditado qué la exposición prolongada y continuada al contacto con amianto en el puesto de trabajo del actor fue lo que provocó su fatal enfermedad, habiendo resultado acreditado el nexo causal necesario para considerar que estamos ante una enfermedad profesional»

Un cop més una demanda de l'empresa ha causat que el treballador afectat per amiant i la seva família hagin hagut d'anar als jutjats, per demostrar el que ja ha determinat la Inspecció de Treball, l'INSS, i els jutjats, que va patir una gravíssima malaltia a causa de l'amiant inhalat a l'empresa, i que fins i tot durant el procediment va morir a causa d'aquesta exposició laboral.

Ja van més de 15 sentències d'amiant condemnant Honeywell del Prat de Llobregat

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

Aquesta darrera sentència del TSJC, de 19 de maig de 2017, nº 3238/2017, desestima la demanda de l'empresa HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA del Prat de Llobregat, primer contra el treballador i després contra els seus hereus, declarant literalment que:

«el fallecido prestó servicios en la empresa demandada de 18 de abril de 1975 a 21 de abril de 1997, como oficial en fabricación de frenos de coche, realizando tareas de fabricación de materiales de fricción, en un puesto de trabajo en el que estaba expuesto al amianto (…) se desprende de los hechos probados que su enfermedad aparece contemplada como profesional en la normativa de aplicación. (…) Queda acreditado qué la exposición prolongada y continuada al contacto con amianto en el puesto de trabajo del actor fue lo que provocó su fatal enfermedad, habiendo resultado acreditado el nexo causal necesario para considerar que estamos ante una enfermedad profesional»

Un cop més una demanda de l'empresa ha causat que el treballador afectat per amiant i la seva família hagin hagut d'anar als jutjats, per demostrar el que ja ha determinat la Inspecció de Treball, l'INSS, i els jutjats, que va patir una gravíssima malaltia a causa de l'amiant inhalat a l'empresa, i que fins i tot durant el procediment va morir a causa d'aquesta exposició laboral.