Més d'una quinzena de sentències declaren que Honeywell no va complir la normativa de l'amiant

Les infraccions de l'empresa del Prat de Llobregat va causar greus malalties professionals

La preparació d'un nou judici d'amiant a l'antiga JURID IBERICA SA (actualment HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) pel proper dia 6 d'abril al Jutjat Social 6 de Barcelona ha estat un bon moment per repassar les sentències dels judicis que hem celebrat en els darrers anys sobre les infraccions en matèria d'asbest en aquesta empresa.

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

Una de les darreres resolucions judicials va ser la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 2 desembre de 2016 (que reconeix que l'asbestosis del treballador va ser causada a l'empresa i és invalidant per a la seva feina d'operari) o la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 29 de maig de 2015 (que ratifica un recàrrec per manca de mesures de seguretat determinant literalment que «las infracciones que constan acreditadas consisten en que los reconocimientos médicos que se le practicaron no cumplían los requisitos normativos establecidos en el Protocolo de vigilancia de la salud (Orden de 12 de enero de 1963), falta de extracción localizada, falta de información y formación a los trabajadores, falta de cambio de puresto de trabajo por alternación pulmonar diagnosticada al trabajador, etc,etc,et»).

Un simple repàs als nostres arxius fa arribar a la terrible dada de 18 sentències d'una única empresa, on es descriuen greus malalties i morts causades per infraccions empresarials durant dècades.

Però no només el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat reiteradament sobre aquesta empresa on centenars de treballadors van estar exposats sense complir la normativa a l'amiant, també el Tribunal Suprem ha fallat en el mateix sentit: així ho podem observar, per exemple en els Autos que ratifiquen recàrrecs del Tribunal Suprem de 11 de gener de 2016 (recurs 1045/15), 31 de gener de 2016 (recurs 3298/15), 29 de juny de 2016 (recurs 2897/15) i 18 de febrer de 2016 (recurs 1890/15): en tots ells l'alt tribunal reitera demostrat que a la JURID IBERICA SA es va incomplir la normativa de prevenció de riscos per exposició a l'amiant en:

- Manca de vigilància en la salut específica

- Manca d'extracció localitzada

- No es va donar cap informació als treballadors

- Manca de mascaretes

- No hi havia la roba especial i els treballadors la rentaven a casa, exposant a les seves famílies.

- Mesures d'amiant molt per sobre de les permeses

Totes aquestes infraccions han causat greus malalties, i en alguns casos fins i tot la mort, de treballadors. Masses morts i malalties que es podrien haver evitat. La cobdícia dels empresaris un altre cop ha portat malalties evitables a la classe treballadora.

Les infraccions de l'empresa del Prat de Llobregat va causar greus malalties professionals

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

Una de les darreres resolucions judicials va ser la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 2 desembre de 2016 (que reconeix que l'asbestosis del treballador va ser causada a l'empresa i és invalidant per a la seva feina d'operari) o la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 29 de maig de 2015 (que ratifica un recàrrec per manca de mesures de seguretat determinant literalment que «las infracciones que constan acreditadas consisten en que los reconocimientos médicos que se le practicaron no cumplían los requisitos normativos establecidos en el Protocolo de vigilancia de la salud (Orden de 12 de enero de 1963), falta de extracción localizada, falta de información y formación a los trabajadores, falta de cambio de puresto de trabajo por alternación pulmonar diagnosticada al trabajador, etc,etc,et»).

Un simple repàs als nostres arxius fa arribar a la terrible dada de 18 sentències d'una única empresa, on es descriuen greus malalties i morts causades per infraccions empresarials durant dècades.

Però no només el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat reiteradament sobre aquesta empresa on centenars de treballadors van estar exposats sense complir la normativa a l'amiant, també el Tribunal Suprem ha fallat en el mateix sentit: així ho podem observar, per exemple en els Autos que ratifiquen recàrrecs del Tribunal Suprem de 11 de gener de 2016 (recurs 1045/15), 31 de gener de 2016 (recurs 3298/15), 29 de juny de 2016 (recurs 2897/15) i 18 de febrer de 2016 (recurs 1890/15): en tots ells l'alt tribunal reitera demostrat que a la JURID IBERICA SA es va incomplir la normativa de prevenció de riscos per exposició a l'amiant en:

- Manca de vigilància en la salut específica

- Manca d'extracció localitzada

- No es va donar cap informació als treballadors

- Manca de mascaretes

- No hi havia la roba especial i els treballadors la rentaven a casa, exposant a les seves famílies.

- Mesures d'amiant molt per sobre de les permeses

Totes aquestes infraccions han causat greus malalties, i en alguns casos fins i tot la mort, de treballadors. Masses morts i malalties que es podrien haver evitat. La cobdícia dels empresaris un altre cop ha portat malalties evitables a la classe treballadora.