Habitatge: prohibició de talls de subministrament


L’Article 29 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, preveu que mentre estigui en vigor l’estat d’alarma està prohibit tallar el subministrament elèctric, aigua, gas o d’altres productes derivats del petroli als habitatges habituals de consumidors.

Els consumidors que no puguin fer front al pagament d’aquests subministraments hauran d’acreditar formalment a les empreses subministradores que el consum es dóna dins un habitatge habitual. La mesura suspèn el termini de pagament.

TOTS ELS CONSUMIDORS I TOTES LES LLARS HABITUALS hi estan incloses, no és necessari que es tracti de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Ara bé, cal dir que la iniciativa no aporta una solució realment efectiva, doncs les factures dels subministres hauran de ser abonades en la seva integritat, sense preveure cap tipus de bonificació, descompte o quitança. Pel que fa a la mesura d'ajornament, és necessari recordar que limita els seus efectes al termini assenyalat com d'estat d'alarma. Tan bon punt finalitzi aquest període, els consumidors hauran d’abonar les factures en el termini estipulat en els contractes o a les reclamacions que puguin rebre.

És evident que una vegada finalitzi l’estat d’alarma no tot tornarà a ser com era. Els efectes econòmics en els consumidors s’estendran durant mesos, i per això trobem a faltar mesures per a les famílies més vulnerables a les quals aquesta situació els ha provocat i provocarà una disminució substancial d’ingressos més enllà del període d'alarma. En aquest sentit, per garantir la seva acció protectora, aquesta acció legislativa hagués pogut incorporar mesures com ara imposar a les companyies subministradores l'obligació d'atorgar ajuts a fons perdut o l’aplicació de descomptes, i que s’hi hagués inclòs també la prohibició del tall dels serveis de telefonia i accés a internet que, en les circumstàncies actuals, esdevenen absolutament fonamentals per a les famílies i no pas un luxe.

Per a les persones o famílies en situació de risc residencial, no hem d’oblidar l’article 6 de la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, plenament aplicable en aquests moments. En l'esmentat article es preveu que les administracions públiques han de garantir els subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, i que s’ha de respectar per part de les empreses subministradores el protocol previ consistent en què l’empresa, amb anterioritat al tall del servei, ha de sol.licitar als serveis socials de l’Ajuntament un informe per determinar si la persona/família es troba en situació de risc residencial, i si és així, no s’ha de realitzar el tall de subministraments.

Els consumidors que no puguin fer front al pagament d’aquests subministraments hauran d’acreditar formalment a les empreses subministradores que el consum es dóna dins un habitatge habitual. La mesura suspèn el termini de pagament.

TOTS ELS CONSUMIDORS I TOTES LES LLARS HABITUALS hi estan incloses, no és necessari que es tracti de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Ara bé, cal dir que la iniciativa no aporta una solució realment efectiva, doncs les factures dels subministres hauran de ser abonades en la seva integritat, sense preveure cap tipus de bonificació, descompte o quitança. Pel que fa a la mesura d'ajornament, és necessari recordar que limita els seus efectes al termini assenyalat com d'estat d'alarma. Tan bon punt finalitzi aquest període, els consumidors hauran d’abonar les factures en el termini estipulat en els contractes o a les reclamacions que puguin rebre.

És evident que una vegada finalitzi l’estat d’alarma no tot tornarà a ser com era. Els efectes econòmics en els consumidors s’estendran durant mesos, i per això trobem a faltar mesures per a les famílies més vulnerables a les quals aquesta situació els ha provocat i provocarà una disminució substancial d’ingressos més enllà del període d'alarma. En aquest sentit, per garantir la seva acció protectora, aquesta acció legislativa hagués pogut incorporar mesures com ara imposar a les companyies subministradores l'obligació d'atorgar ajuts a fons perdut o l’aplicació de descomptes, i que s’hi hagués inclòs també la prohibició del tall dels serveis de telefonia i accés a internet que, en les circumstàncies actuals, esdevenen absolutament fonamentals per a les famílies i no pas un luxe.

Per a les persones o famílies en situació de risc residencial, no hem d’oblidar l’article 6 de la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, plenament aplicable en aquests moments. En l'esmentat article es preveu que les administracions públiques han de garantir els subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, i que s’ha de respectar per part de les empreses subministradores el protocol previ consistent en què l’empresa, amb anterioritat al tall del servei, ha de sol.licitar als serveis socials de l’Ajuntament un informe per determinar si la persona/família es troba en situació de risc residencial, i si és així, no s’ha de realitzar el tall de subministraments.