Blog i notícies

Sentència anul·la 2 targetes de crèdit de Wizink

El Jutjat de Primera instància nº 1 de Badalona dicta una innovadora sentència que anul·la el contracte de dues targetes de crèdit de la modalitat revolving comercialitzades per Wizink en considerar que la informació subministrada per l’entitat «no compleix amb les exigències de transparència, claredat, concreció i senzillesa»

llegir més...

El TSJC atorga reconeixement a les malalties professionals de les cambreres d'hotel

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rectifica el criteri de l’INSS i d'una sentència de primera instància i reconeix l’origen laboral de l’epicondilitis, més coneguda com a 'colze de tenista', que pateix una cambrera d’hotel, malgrat aquesta professió continua sense figurar al quadre de malalties professionals

llegir més...

Cobrar ‘en negre’ pot justificar l’extinció indemnitzada del contracte

El Tribunal Suprem estableix que l’abonament continuat de salari sense cotitzar a la Seguretat Social ni tributar (‘en negre’) justifica l’extinció indemnitzada de la relació laboral a instàncies del treballador/a en considerar-ho un incompliment greu de les obligacions empresarials.

llegir més...

Les empreses també poden reclamar per la clàusula sòl de la hipoteca

Durant anys, els tribunals espanyols van negar a empreses i autònoms la possibilitat de reclamar per l'abusivitat de la clàusula sòl incorporada en els seus préstecs hipotecaris. No obstant això, un canvi de criteri del Tribunal Suprem ha obert la porta a centenars de sentències en sentit contrari.

llegir més...

Nissan: demanda per cessió il·legal

Un col·lectiu de més de 300 persones ocupades per les subcontractes que operen a les instal·lacions i sota la direcció de NISSAN han iniciat amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda un procediment de reclamació judicial per tal que es reconegui la situació de cessió il·legal de treballadors que els afecta.

llegir més...