Blog i notícies

El dret de vaga en temps d’externalitzacions i subcontractació

L'Auto del Jutjat Social 27 de Barcelona que va desestimar l'adopció de mesures cautelars contra la substitució dels muntadors de Fira de Barcelona declarats en vaga durant el període de creació dels espais destinats a acollir el festival Sónar obliga a reflexionar, una vegada més, sobre la progressiva desnaturalització imposada a un dels drets, el de vaga, considerats fonamentals per la Constitució espanyola.

llegir més...

Primera sentència que responsabilitza l’amiant de la mort d’un extreballador de NISSAN

El jutjat social 9 de Barcelona ha dictat la primera sentència a l’Estat espanyol que atribueix la mort d’un extreballador de NISSAN a l’exposició a l’amiant en el lloc de treball. La resolució considera d’origen laboral el mesotelioma que va causar la defunció de l’empleat a instàncies de la vídua, a qui l’INSS inicialment va reconèixer la prestació de viduïtat com a derivada de malaltia comuna.

llegir més...

Arxiven una execució hipotecària amb l'habitatge ja subhastat

El Jutjat invoca la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per recordar que es potestat dels tribunals nacionals avaluar si la hipoteca executada conté clàusules abusives i que aquest control es pot exercir en qualsevol moment del procés d’execució

llegir més...

Omissió del registre de jornada: un cas pràctic

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha estat el darrer a reiterar que l’omissió per part de l’empresa del deure de registrar i conservar la jornada diària dels treballadors comporta la presumpció de que aquests estan contractats a jornada complerta.

llegir més...

Targetes revolving: un cas d'usura

Nombroses sentències judicials assenyalen com abusius els interessos aplicats a les targetes de crèdit en la seva modalitat "revolving", aquelles a través de les quals disposem d'una certa quantitat de diners que es va reposant a mesura que disposem d'ell i abonem les quotes acordades.

llegir més...