Serveis que t'oferim

Dret laboral i salut al treball

Des d'acomiadaments fins accidents o malalties professionals

El nostre equip de laboralistes constitueix un grup altament qualificat especialitzat en la defensa dels drets de treballadors i treballadores, tant pel que fa a problemàtiques individuals i conflictes col·lectius com també pel que fa referència a la protecció i dret a la salut dels treballadors i treballadores.

Acomiadaments individuals o col·lectius | Accidents de treball | Malalties professionals | Danys per amiant | Assetjament laboral | Altes i baixes mèdiques laborals | Prevenció de riscos | Atur i subsidis | Tòxics i contaminants laborals | Expedients de regulació | Fibromiàlgia, SQM, fatiga crònica | Pensions invalidesa i incapacitat | Extincions indemnitzades del contracte | Reclamacions de quantitats | Impugnació de modificació de condicions de treball i sancions.

Economia personal

Experts en dret bancari i reclamacions de dret de danys

Massa sovint ens hem trobat amb productes financers comercialitzats de forma poc transparent i ocultant el risc de pèrdues que afectin els nostres estalvis o contractes inintel·ligibles i plens de lletra minúscula o companyies asseguradores que defugen pagar. Et podem assessorar en:

Preferents i deute subordinat | Clàusules abusives de la hipoteca | Accidents de trànsit | Reclamacions asseguradores | Clàusules sòl hipotecàries | Reclamacions bancàries | Autònoms: gestió i assessorament | Declaracions de la renda i fiscal | Reclamacions mútues privades | Defensa del petit inversor

Família

Divorcis, herències i totes les qüestions familiars

En l'àmbit de la família poden sorgir moltes situacions que requereixen de coneixements jurídics i sobretot d'una mirada sensible i comprensiva per trobar la solució més justa i adequada per a totes les parts implicades i, especialment, aquelles que resulten més vulnerables. Des de Col·lectiu Ronda t'ajudem en casos de:

Separacions i divorcis | Violència masclista | Herències | Parelles de fet | Viudetat i Orfandat | Adopcions i custòdies | Incapacitacions i tuteles / Reagrupament familiar

Habitatge i entorn

El dret a un habitatge digne

L'habitatge és un Dret essencial i, per suposat, una necessitat ineludible. Per a qualsevol tràmit relacionat amb l'habitatge i en el cas d'aparició de qualsevol problema o impossibilitat, tenim un equip d'especialistes.

Arrendaments | Compra-venda i altres contractes | Comunitats de propietaris | Medi ambient | Execucions hipotecàries i desnonaments | Urbanisme |Vicis de construcció | Tòxics i contaminants ambientals

Contacta amb nosaltres