Sentència declara càncer de nas i boca com Accident de Treball per exposició a productes químics

Innovadora sentència de Reus dona la raó a la demanda de Jaume Cortés del Col·lectiu Ronda

Aquesta setmana el company advocat del Col·lectiu Ronda, en Jaume Cortes, m'ha fet arribar una innovadora sentència del Jutjat Social número 1 de Reus, del passat 20 de desembre de 2016.

El cas és d'un treballador que compta amb la categoria professional de conductor de camions isotèrmics, incloent les seves tasques la neteja i desinfecció del camió. Segons deixa constància la resolució judicial, en la seva prestació de serveis el treballador va estar exposat, entre d'altres, a «cipermetrina, diazinón, disolvente aromático ligero, hidróxido alcalino, fosfatos, derivados del armonio,...» i altres productes bactericides, formaldehid i fungicides.

El treballador va patir un greu càncer de boca, fet pel qual se li va reconèixer una Incapacitat Permanent i Total per a la seva feina habitual, però l'INSS i l'ICAM van declarar que aquesta greu patologia era derivada de Malaltia Comuna, i res tenia a veure amb la seva professió.

La innovadora sentència del Jutjat Social número 1 de Reus estima la demanda del treballador i declara que la Invalidesa ha de ser declarada derivada d'Accident de Treball, declarant literalment que «en ausencia de otro factor conocido, es razonable deducir que la enfermedad fue provocada por el incontrovertido contacto diario con un compuesto químico identificado como un probable carcinógeno (…) Siendo así, es obligado concluir que la contingencia determinante de la incapacidad permanente total es de etiología profesional y, en concreto, de accidente de trabajo,».

La sentència torna a deixar constància de la doctrina que cita literalment, que determina que «el concepto de accidente de trabajo comprende no sólo la acción súbita y violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano (accidente propiamente dicho), sino también el daño que proviene de determinadas enfermedades, como procesos de actuación interna, súbita o lenta, que tengan su origen en el trabajo».

Un cop més ens trobem que la gran majoria de patologies professionals (Malalties Professionals o Accidents de Treball) són declarats de forma incorrecta com a derivats de Malaltia Comuna per l'INSS, l'ICAM i les Mútues, fent invisibles aquestes realitats, i provocant que les empreses no assumeixin les seves responsabilitats i els treballadors afectats percebin pensions i indemnitzacions més baixes.

Innovadora sentència de Reus dona la raó a la demanda de Jaume Cortés del Col·lectiu Ronda

El cas és d'un treballador que compta amb la categoria professional de conductor de camions isotèrmics, incloent les seves tasques la neteja i desinfecció del camió. Segons deixa constància la resolució judicial, en la seva prestació de serveis el treballador va estar exposat, entre d'altres, a «cipermetrina, diazinón, disolvente aromático ligero, hidróxido alcalino, fosfatos, derivados del armonio,...» i altres productes bactericides, formaldehid i fungicides.

El treballador va patir un greu càncer de boca, fet pel qual se li va reconèixer una Incapacitat Permanent i Total per a la seva feina habitual, però l'INSS i l'ICAM van declarar que aquesta greu patologia era derivada de Malaltia Comuna, i res tenia a veure amb la seva professió.

La innovadora sentència del Jutjat Social número 1 de Reus estima la demanda del treballador i declara que la Invalidesa ha de ser declarada derivada d'Accident de Treball, declarant literalment que «en ausencia de otro factor conocido, es razonable deducir que la enfermedad fue provocada por el incontrovertido contacto diario con un compuesto químico identificado como un probable carcinógeno (…) Siendo así, es obligado concluir que la contingencia determinante de la incapacidad permanente total es de etiología profesional y, en concreto, de accidente de trabajo,».

La sentència torna a deixar constància de la doctrina que cita literalment, que determina que «el concepto de accidente de trabajo comprende no sólo la acción súbita y violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano (accidente propiamente dicho), sino también el daño que proviene de determinadas enfermedades, como procesos de actuación interna, súbita o lenta, que tengan su origen en el trabajo».

Un cop més ens trobem que la gran majoria de patologies professionals (Malalties Professionals o Accidents de Treball) són declarats de forma incorrecta com a derivats de Malaltia Comuna per l'INSS, l'ICAM i les Mútues, fent invisibles aquestes realitats, i provocant que les empreses no assumeixin les seves responsabilitats i els treballadors afectats percebin pensions i indemnitzacions més baixes.