Nova condemna a Roca per la mort d’un treballador per amiant


Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 17 de Barcelona d’10 de febrer de 2022, nº 34/2022, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, condemnant a l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) a indemnitzar la vídua i els tres fills d’un treballador de l’empresa, que va causar defunció per un greu mesotelioma pleural a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a l’amiant a l'empresa ROCA SA de Gavà.

En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis a les seccions de «desbardado, pulido y pruebas de radiadores» del 1970 al 24.10.1989, durant 19 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que va causar d’un greu MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNE causat per l’asbest inhalat al centre de treball i que desgraciadament va morir a causa de la greu patologia pulmonar professional.

La Inspecció de Treball va determinar en el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarant la manca de mesures de seguretat a l’empresa.

Sentència del JS17 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del Jutjat Social 17 de Barcelona condemna novament a la multinacional per la mort del treballador, declarant de forma molt contundent i literalment com a fet provat el redactat establert per la Inspecció de Treball, que determina:

«no se han observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto, ni tras la orden de 1984 ni anteriormente»

En base a aquests fets, la sentència condemna a l’empresa ROCA SA de Gavà a indemnitzar la vídua amb 128.336,04 euros, i amb 20.370,80 euros a cada un dels tres fills del difunt treballador, pels danys i perjudicis causats per les greus infraccions empresarials causants de la Malaltia Professional.

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una greu i letal patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a l’amiant, i que aquesta empresa no va adoptar cap mesura preventiva en aquest àmbit.

Jurisprudència respecte a l’exposició a amiant a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice, malgrat l’empresa nega encara avui l’exposició a l’asbest dels seus treballadors.

L'amiant, malgrat la negativa encara avui a reconèixer-ho per part de l’empresa, es feia servir en múltiples espais de l’empresa, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses sentències judicials s’ha declarat la exposició laboral dels treballadors de Roca SA de Gavà a l’amiant, i la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la coneguda empresa, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors.

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 14/9/2020 (Nº 3839/2020), que va condemnar a ROCA SA a indemnitzar a un treballador també amb un greu mesotelioma pleural derivat de l’exposició a l’amiant al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«(en la empresa ROCA SANITARIO SA de Gavà) no se ha observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto»

I també com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17/6/2019 (Nº 3155/2019), que va va declarar que la mort d’un altre treballador era derivada de Malaltia Professional al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«En la sección de fundición de grifos de la fábrica de Roca Sanitarios en Gavà se empleaba una junta que contenía amianto y los trabajadores pasaban una herramienta por ella para limpiarla, generando polvo con esta acción»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a l’amiant a l'empresa ROCA SA de Gavà.

En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis a les seccions de «desbardado, pulido y pruebas de radiadores» del 1970 al 24.10.1989, durant 19 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que va causar d’un greu MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNE causat per l’asbest inhalat al centre de treball i que desgraciadament va morir a causa de la greu patologia pulmonar professional.

La Inspecció de Treball va determinar en el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarant la manca de mesures de seguretat a l’empresa.

Sentència del JS17 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del Jutjat Social 17 de Barcelona condemna novament a la multinacional per la mort del treballador, declarant de forma molt contundent i literalment com a fet provat el redactat establert per la Inspecció de Treball, que determina:

«no se han observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto, ni tras la orden de 1984 ni anteriormente»

En base a aquests fets, la sentència condemna a l’empresa ROCA SA de Gavà a indemnitzar la vídua amb 128.336,04 euros, i amb 20.370,80 euros a cada un dels tres fills del difunt treballador, pels danys i perjudicis causats per les greus infraccions empresarials causants de la Malaltia Professional.

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una greu i letal patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a l’amiant, i que aquesta empresa no va adoptar cap mesura preventiva en aquest àmbit.

Jurisprudència respecte a l’exposició a amiant a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice, malgrat l’empresa nega encara avui l’exposició a l’asbest dels seus treballadors.

L'amiant, malgrat la negativa encara avui a reconèixer-ho per part de l’empresa, es feia servir en múltiples espais de l’empresa, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses sentències judicials s’ha declarat la exposició laboral dels treballadors de Roca SA de Gavà a l’amiant, i la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la coneguda empresa, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors.

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 14/9/2020 (Nº 3839/2020), que va condemnar a ROCA SA a indemnitzar a un treballador també amb un greu mesotelioma pleural derivat de l’exposició a l’amiant al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«(en la empresa ROCA SANITARIO SA de Gavà) no se ha observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto»

I també com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17/6/2019 (Nº 3155/2019), que va va declarar que la mort d’un altre treballador era derivada de Malaltia Professional al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«En la sección de fundición de grifos de la fábrica de Roca Sanitarios en Gavà se empleaba una junta que contenía amianto y los trabajadores pasaban una herramienta por ella para limpiarla, generando polvo con esta acción»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.