Treballadores de la llar: exigim mesures de protecció social

Des de la nostra cooperativa volem llançar la campanya #ProtecciónEmpleadasDomésticasYA

A Espanya més de 600.000 persones, en la seva pràctica totalitat dones, es dediquen professionalment a les tasques domèstiques i a la cura de persones necessitades d'atenció. D'aquesta ingent quantitat de treballadores, es calcula que una mica més d'un terç ho fa en situació irregular, sense contracte de treball, integrant les xifres de la coneguda com a economia submergida.

Aquestes dones són víctimes d'un històric oblit por part de la totalitat de governs que, d'un o altre signe polític, han exercit funcions legislatives. Un oblit que ha tornat a manifestar-se en l'absència de referències a aquest col·lectiu entre les mesures excepcionals aprovades aquests dies passats per pal·liar la situació davant les conseqüències de la crisi del coronavirus malgrat la seva evident vulnerabilitat.

Les treballadores domèstiques no tenen dret a la prestació de desocupació. Espanya, país que encara no ha ratificació el Conveni 189 de l'OIT que pretén ampliar el catàleg de drets laborals i en matèria de Seguretat Social d'aquestes treballadores, segueix sense reconèixer el dret a protecció front a la pèrdua d'ocupació i d'ingressos per aquestes treballadores. Una de tantes coses que no se les reconeix. També limita la quantia màxima de la seva pensió de jubilació, se'ls nega la cobertura de FOGASA en el supòsit d'impagaments salarials, relaxa les obligacions per part de l'ocupador en matèria de prevenció i salut laboral i manté la figura del desestiment que permet prescindir dels seus serveis sense al·legar més causa que la pèrdua de confiança amb una minsa indemnització inferior, fins i tot, a la d'un acomiadament per causa objectiva.

Desprotegides davant el coronavirus

Bona part d'aquestes treballadores domèstiques han perdut en les últimes setmanes la seva ocupació. En molts casos, sense indemnització, d'un dia per l'altre, abocades a una situació de supressió total d'ingressos sense poder accedir a cap tipus de compensació, prestació o ajuda. Ni les que correspondrien als treballadors per compte d'altri, ni les aprovades en favor de treballadors autònoms o empreses. Les que no han perdut la feina, no tenen alernativa a incomplir amb les directrius de confinament domiciliari, exosant-se al risc de contagi i constituint elles mateixes a la vegada un focus de perill per a la resta de la ciutadania i, en el cas de qui tinguin cura de gent gran, una amenaça per a la salut d'aquestes persones especialment vulnerables als efectes del coronavirus.

Aquesta és la situació en què encara, a dia d'avui, ningú sembla haver parat esment. Per ara, cap mesura ha Estat aprovada tot i els grandiloqüents anuncis per part de les autoritats de no permetre que cap treballador o treballadora quedi en situació de desemparament. Les treballadores de la llar estan desemparades. Un desemparament absolut que dura des de sempre i que ara s'accentua,

Per això, volem llançar la campanya #ProtecciónEmpleadasDomésticasYA en reclamació de mesures específiques que permetin a aquestes treballadores no haver de seguir triant entre la vida i la insuficiència econòmica. Fem-nos ressò entre tots i totes i exigim que l'Estat no escapi a la seva obligació de protegir aquestes persones.

Des de la nostra cooperativa volem llançar la campanya #ProtecciónEmpleadasDomésticasYA

Aquestes dones són víctimes d'un històric oblit por part de la totalitat de governs que, d'un o altre signe polític, han exercit funcions legislatives. Un oblit que ha tornat a manifestar-se en l'absència de referències a aquest col·lectiu entre les mesures excepcionals aprovades aquests dies passats per pal·liar la situació davant les conseqüències de la crisi del coronavirus malgrat la seva evident vulnerabilitat.

Les treballadores domèstiques no tenen dret a la prestació de desocupació. Espanya, país que encara no ha ratificació el Conveni 189 de l'OIT que pretén ampliar el catàleg de drets laborals i en matèria de Seguretat Social d'aquestes treballadores, segueix sense reconèixer el dret a protecció front a la pèrdua d'ocupació i d'ingressos per aquestes treballadores. Una de tantes coses que no se les reconeix. També limita la quantia màxima de la seva pensió de jubilació, se'ls nega la cobertura de FOGASA en el supòsit d'impagaments salarials, relaxa les obligacions per part de l'ocupador en matèria de prevenció i salut laboral i manté la figura del desestiment que permet prescindir dels seus serveis sense al·legar més causa que la pèrdua de confiança amb una minsa indemnització inferior, fins i tot, a la d'un acomiadament per causa objectiva.

Desprotegides davant el coronavirus

Bona part d'aquestes treballadores domèstiques han perdut en les últimes setmanes la seva ocupació. En molts casos, sense indemnització, d'un dia per l'altre, abocades a una situació de supressió total d'ingressos sense poder accedir a cap tipus de compensació, prestació o ajuda. Ni les que correspondrien als treballadors per compte d'altri, ni les aprovades en favor de treballadors autònoms o empreses. Les que no han perdut la feina, no tenen alernativa a incomplir amb les directrius de confinament domiciliari, exosant-se al risc de contagi i constituint elles mateixes a la vegada un focus de perill per a la resta de la ciutadania i, en el cas de qui tinguin cura de gent gran, una amenaça per a la salut d'aquestes persones especialment vulnerables als efectes del coronavirus.

Aquesta és la situació en què encara, a dia d'avui, ningú sembla haver parat esment. Per ara, cap mesura ha Estat aprovada tot i els grandiloqüents anuncis per part de les autoritats de no permetre que cap treballador o treballadora quedi en situació de desemparament. Les treballadores de la llar estan desemparades. Un desemparament absolut que dura des de sempre i que ara s'accentua,

Per això, volem llançar la campanya #ProtecciónEmpleadasDomésticasYA en reclamació de mesures específiques que permetin a aquestes treballadores no haver de seguir triant entre la vida i la insuficiència econòmica. Fem-nos ressò entre tots i totes i exigim que l'Estat no escapi a la seva obligació de protegir aquestes persones.