ERTOS i prestació de desocupació


Vols saber com accedir a la informació per conèixer en quin estat de tramitació està l'ERTO presentat per la teva empresa i quina és la quantia que et correspon en concepte de prestació de desocupació? T'expliquem com fer-ho

Com és sabut, en el decurs de les darreres setmanes s'han adoptat un seguit de mesures excepcionals destinades a ampliar i flexibilitzar l'accés als mecanismes de protecció front a la desocupació provocada per l'expansió de la pandèmia de la COVID-19. Entre aquestes mesures, i de foma específica, s'inclouen disposicions relatives a la prestació per desocupació corresponent a les persones afectades per la presentació d'expedients de suspensió o reducció de jornada, els coneguts ERTOs.

En aquest sentit, cal recordar que les persones incoporades a un ERTO no han de fer cap tràmit davant l'administració per accedir a la corresponent prestació de desocupació, serà la seva empresa qui es farà càrrec de comunicar les dades necessàries per tramitar-la. Així mateix, també serà el propi SEPE qui actuarà d'ofici per actualitzar les dades facilitades per les empreses i incoporar la informació referent als fills a càrrec que, en part, determina i modifica la quantia final a percebre en concepte de prestació de desocupació.

És important tenir present que en els cas dels ERTOS per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa o productiva que tinguin origen en la present situació de crisi sanitària es podrà accedir a la prestació malgrat incomplir amb els requisits ordinàriament exigits com ara, per exemple, acreditar un període mínim de cotització previ. El temps de prestació consumit com a conseqüència d'aquests ERTOs tampoc no afectarà a la quantificació de la durada màxima de la prestació a efectes d'accesos posteriors. És a dir, serà com un temps de prestació no consumit que no es descomptarà del temps d'atur que tinguem reconegut.

Consultar les dades de la nostra prestació i l'estat de tramitació de l'ERTO

Les persones incorporades a un ERTO poden consultar a través de la pàgina web del propi SEPE quin és l'estat de tramitació de la seva prestació, així com la quantia que els correspon. Per fer-ho, cal visitar aquesta pàgina:

Si no disposeu de DNI electrònic, certificat digital o usuari Cl@ve, podeu accedir igualment a aquesta informació clicant sobre el botó “Datos de contraste”. En aquest cas, la informació que caldrà proporcionar per consultar les dades sol·licitades serà el NIF/NIE, l'IBAN (els 10 últims dígits del compte bancari que vas proporcionar per cobrar la prestació) i el número de telèfon mòbil o, alternativament, la data de sol·licitud de l'ERTO.

Com és sabut, en el decurs de les darreres setmanes s'han adoptat un seguit de mesures excepcionals destinades a ampliar i flexibilitzar l'accés als mecanismes de protecció front a la desocupació provocada per l'expansió de la pandèmia de la COVID-19. Entre aquestes mesures, i de foma específica, s'inclouen disposicions relatives a la prestació per desocupació corresponent a les persones afectades per la presentació d'expedients de suspensió o reducció de jornada, els coneguts ERTOs.

En aquest sentit, cal recordar que les persones incoporades a un ERTO no han de fer cap tràmit davant l'administració per accedir a la corresponent prestació de desocupació, serà la seva empresa qui es farà càrrec de comunicar les dades necessàries per tramitar-la. Així mateix, també serà el propi SEPE qui actuarà d'ofici per actualitzar les dades facilitades per les empreses i incoporar la informació referent als fills a càrrec que, en part, determina i modifica la quantia final a percebre en concepte de prestació de desocupació.

És important tenir present que en els cas dels ERTOS per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa o productiva que tinguin origen en la present situació de crisi sanitària es podrà accedir a la prestació malgrat incomplir amb els requisits ordinàriament exigits com ara, per exemple, acreditar un període mínim de cotització previ. El temps de prestació consumit com a conseqüència d'aquests ERTOs tampoc no afectarà a la quantificació de la durada màxima de la prestació a efectes d'accesos posteriors. És a dir, serà com un temps de prestació no consumit que no es descomptarà del temps d'atur que tinguem reconegut.

Consultar les dades de la nostra prestació i l'estat de tramitació de l'ERTO

Les persones incorporades a un ERTO poden consultar a través de la pàgina web del propi SEPE quin és l'estat de tramitació de la seva prestació, així com la quantia que els correspon. Per fer-ho, cal visitar aquesta pàgina:

Si no disposeu de DNI electrònic, certificat digital o usuari Cl@ve, podeu accedir igualment a aquesta informació clicant sobre el botó “Datos de contraste”. En aquest cas, la informació que caldrà proporcionar per consultar les dades sol·licitades serà el NIF/NIE, l'IBAN (els 10 últims dígits del compte bancari que vas proporcionar per cobrar la prestació) i el número de telèfon mòbil o, alternativament, la data de sol·licitud de l'ERTO.