Blog i notícies

La calor com a risc laboral

L'estrès tèrmic i la calor excessiva, especialment en combinació amb la realització d'esforços físics, constitueixen un factor de risc laboral de primer ordre que han d'estar contemplats en els plans de prevenció de les empreses.

llegir més...

El TS decidirà com aplicar la pujada de l'SMI

¿S'ha d'aplicar la pujada de l'SMI en aquells casos en què el salari base sigui inferior a 12.600 € bruts a l'any però el conjunt de la retribució, complements inclosos, sigui superior? El Tribunal Suprem serà l'encarregat de decidir-ho.

llegir més...

Maternitat: la devolució de l’IRPF té efecte retroactiu

L’Agència Tributària ha informat que, segons criteri del serveis jurídics del Ministeri d’Hisenda, correspon la devolució de les quantitats indegudament abonades en concepte d’IRPF de la prestació de maternitat/paternitat malgrat prèviament hagués estat desestimada la sol·licitud.

llegir més...

Discriminació dels interins en l’accés a la formació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no aprecia tracte discriminatori en el Decret de la Generalitat que exclou el personal eventual i interí de l’accés a permisos per realitzar estudis relacionats amb el lloc de treball. La sentència compta amb dos vots particulars discrepants i l’opinió contrària del Ministeri Fiscal.

llegir més...

Clàusula sòl: empreses i professionals també poden reclamar

El Tribunal Suprem estableix que les empreses tenen dret a reclamar per la inclusió d'una clàusula sòl en els seus préstecs hipotecaris si en el moment de formalitzar l’operació no tenien consciència de l'existència de la clàusula.

llegir més...