Clàusula sòl empresa

És hora de reclamar

El Tribunal Suprem estableix que les empreses tenen dret a reclamar per la inclusió d'una clàusula sòl en els seus préstecs hipotecaris si en el moment de formalitzar l’operació no tenien consciència de l'existència de la clàusula.

Els tribunals consideraven que les societats i els autònoms que subscrivien préstecs hipotecaris no ho feien en qualitat de consumidors i les entitats no estaven subjectes als especials requeriments de transparència i claredat que són imperatius quan tracten amb clients minoristes. Sent així, les reclamacions plantejades per empreses en relació a la clàusula sòl de les seves hipoteques topaven amb un escull quasi insalvable que les convertia en inviables. Almenys fins ara. Ara és hora de recuperar els diners.

En una recent sentència dictada pel Tribunal Suprem en relació al cas d'una parella que va adquirir un local per instal·lar una perruqueria, l'Alt Tribunal ha obligat a l'entitat financera, Caixa Laboral, a suprimir la clàusula sòl de la hipoteca subscrita i reintegrar les quantitats indegudament abonades per efecte de la clàusula tot i que el local estava destinat a una activitat professional i els hipotecats no actuaven com a consumidors.

Si en el cas dels consumidors s'estableix la nul·litat de la clàusula sòl en constatar que la seva inclusió no supera l'anomenat «control de transparència», en aquesta nova i importantíssima resolució del Tribunal Suprem s'acredita l'incompliment del «control d'incorporació», un requisit que, al contrari del que succeeix amb el control de transparència, també estén els seus efectes sobre les empreses i no únicament sobre els consumidors.