Equip

Marina Berga

Advocada i sòcia de Col·lectiu Ronda, especialista en assessorament jurídic a col·lectius i entitats de l'economia social i solidària. La meva trajectòria dins de Col·lectiu Ronda (la defensa dels consumidors i usuaris en productes bancaris, comunitats de propietaris i reclamacions de quantitat) m¡ha donat una visió àmplia del Dret.

Veure més

Valentí València

Sóc soci i tècnic d'Economia Social del Col·lectiu Ronda, on desenvolupo serveis d’assessorament i gestoria a l’àmbit de la gestió laboral. Entre altres, les meves tasques passen per l'estudi preliminar de noves contractacions i realització de contractes, tramitació i confecció de dades de cotització i control i supervisió dels processos de treball i la seva correcta realització.

Des de l’any 1992, he impartit classes sobre contractació de treballadors, gestió de nòmines i cotització a la Seguretat Social a treballadors desocupats en cursos finançats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Sóc fundador de la cooperativa de serveis financers COOP 57.

Actualment, en representació del Col.lectiu Ronda, sóc membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Veure més

Ernest Garcia

Sóc soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des del juny de 2005. Expert en Cooperatives i Economia Social.

Veure més

Sandra Marqués

Des que vaig entrar el Col·lectiu Ronda l'any 2006, formo part de l'àrea d'Economia Social, desenvolupant les meves tasques com a Tècnica de Comptabilitat, portant la gestió d'entitats d'economia social i cooperativa. Sóc sòcia de la cooperativa des de l'any 2007.

Veure més

Ramon Campa

Soci treballador del Col·lectiu Ronda integrat des del 2007 a l'àrea d'economia social del despatx. Desenvolupo funcions d'assessorament en l'àmbit laboral i societari a cooperatives i altres entitats de l'economia social i solidària.

Veure més

Cristina Lahiguera

Sòcia des del 2013, treballo al Col·lectiu Ronda des de l'any 2007, com a Tècnica comptable d'Economia Social, especialista en Cooperatives, Associacions i Fundacions.

Veure més

Samira Hamouti

Treballo al Col·lectiu Ronda des de l'any 2016 i en sóc sòcia des del 2020. Formo part de l'àrea d'Economia Social, desenvolupant les meves tasques com a tècnica de Comptabilitat, portant la gestió d'entitats d'economia social i cooperativa.

Veure més

Ricard Garcia

Des del 2018 treballo al Col·lectiu Ronda com a Coordinador de Projectes Transversals a l’àrea d’Economia Social i Solidària.

Veure més

Sarai Dorado

Des d'inicis del 2019 treballo com a tècnica laboral a l'àrea d'Economia Social del Col·lectiu Ronda. Desenvolupo funcions d'assessorament en l'àmbit laboral a cooperatives i altres entitats de l'economia social i solidària.

Veure més

Antonio Oliver

Treballo com a tècnic laboral a l'àrea d'Economia Social al despatx de Barcelona des de novembre del 2021.

Veure més

Núria Ruiz

Des del 2006 formo part del Col·lectiu Ronda i en sóc sòcia des del 2013. Actualment desenvolupo tasques administratives i de suport als tècnics en l'àmbit de comptable, fiscal, laboral i jurídic a les entitats d'economia social, principalment cooperatives, associacions, fundacions i també a autònoms i persones físiques.

Veure més