Cessió il·legal a BTV

Condemna contra el sistema de subcontractes als mitjans municipals

El passat novembre de 2015, Col·lectiu Ronda aconseguia la primera sentència que obligava Informació i Comunicació Barcelona S.A. (ICB), encarregada de gestionar BTV -televisió municipal de Barcelona-, el portal de notícies BTVnoticies.cat i l'emissora Barcelona FM, a integrar en la seva plantilla un grup de 4 treballadors que prestaven serveis a l'ens municipal formalment contractats per l'empresa Antena Local (pertanyent a Mediapro

Actualment es desenvolupen intenses negociacions per trobar una solució satisfactòria per les més de 180 persones que integren les contractes que diàriament fan possibles les emissions de la televisió de titularitat municipal BTV i l'activitat informativa del portal BTVnoticies.cat i l'emissora Barcelona FM. Una situació provocada per la sentència aconseguida per Col·lectiu Ronda que, per primera vegada, acreditava en seu judicial l'existència d'una situació de reiterada cessió il·legal de treballadors.

Segons ha quedat acreditat, només 16 persones pertanyents a l'equip directiu, el personal d'informàtica i el departament comercial figuren en nòmina de la societat municipal Informació i Comunicacions de Barcelona. La resta, fins a completar un equip integrat per més de 200 persones, eren treballadors i treballadores de les empreses BCN Audiovisual -grup Lavinia- i Antena Local -Mediapro- empreses que operen en règim de contracta després d'haver aconseguit la concessió del servei.

La sentència del Jutjat Social 14 de Barcelona considera, però, que aquestes contractes no són sinó un subterfugi de la pròpia societat municipal per tal de defugir les seves obligacions com a ocupadora i evitar aplicar les condicions laborals i salarials que correspondrien als treballadors i treballadores d'aquestes empreses intermediàries en cas d'haver estat contractades per la pròpia Informació i Comunicacions de Barcelona.

La resolució afirma que la direcció formal, el disseny de la programació i la pràctica totalitat de les decisions transcendents per al funcionament de BTV i la resta de mitjans municipals així com la planificació del treball es realitzava ordinàriament a través de Informació i Comunicació Barcelona S.A., sense que les empreses concessionàries tinguessin l'autonomia operativa que constitueix un requisit imprescindible pot arribar a legitimar la utilització d'una subcontracta. Ans al contrari, tant BCN Audiovisual com Antena Local han actuat com a meres subministradores de mà d'obra, sense participació substancial en l'ordenament de la feina dels seus empleats ni aportació significativa de mitjans tècnics.

Una vegada més, i a l'espera que es resolgui definitivament aquesta situació de vulneració de drets per part d'una societat municipal, es confirma que la subcontractació és, en molts casos, una estratègia empresarial sense cap altra justificació que la voluntat de detreure drets als treballadors i pauperitzar les condicions laborals.

Condemna contra el sistema de subcontractes als mitjans municipals

Imatge: commons.wikimedia.org

Actualment es desenvolupen intenses negociacions per trobar una solució satisfactòria per les més de 180 persones que integren les contractes que diàriament fan possibles les emissions de la televisió de titularitat municipal BTV i l'activitat informativa del portal BTVnoticies.cat i l'emissora Barcelona FM. Una situació provocada per la sentència aconseguida per Col·lectiu Ronda que, per primera vegada, acreditava en seu judicial l'existència d'una situació de reiterada cessió il·legal de treballadors.

Segons ha quedat acreditat, només 16 persones pertanyents a l'equip directiu, el personal d'informàtica i el departament comercial figuren en nòmina de la societat municipal Informació i Comunicacions de Barcelona. La resta, fins a completar un equip integrat per més de 200 persones, eren treballadors i treballadores de les empreses BCN Audiovisual -grup Lavinia- i Antena Local -Mediapro- empreses que operen en règim de contracta després d'haver aconseguit la concessió del servei.

La sentència del Jutjat Social 14 de Barcelona considera, però, que aquestes contractes no són sinó un subterfugi de la pròpia societat municipal per tal de defugir les seves obligacions com a ocupadora i evitar aplicar les condicions laborals i salarials que correspondrien als treballadors i treballadores d'aquestes empreses intermediàries en cas d'haver estat contractades per la pròpia Informació i Comunicacions de Barcelona.

La resolució afirma que la direcció formal, el disseny de la programació i la pràctica totalitat de les decisions transcendents per al funcionament de BTV i la resta de mitjans municipals així com la planificació del treball es realitzava ordinàriament a través de Informació i Comunicació Barcelona S.A., sense que les empreses concessionàries tinguessin l'autonomia operativa que constitueix un requisit imprescindible pot arribar a legitimar la utilització d'una subcontracta. Ans al contrari, tant BCN Audiovisual com Antena Local han actuat com a meres subministradores de mà d'obra, sense participació substancial en l'ordenament de la feina dels seus empleats ni aportació significativa de mitjans tècnics.

Una vegada més, i a l'espera que es resolgui definitivament aquesta situació de vulneració de drets per part d'una societat municipal, es confirma que la subcontractació és, en molts casos, una estratègia empresarial sense cap altra justificació que la voluntat de detreure drets als treballadors i pauperitzar les condicions laborals.