Documentació necessària per fer la reclamació

En aquesta pàgina us adjuntem documents que són necessaris per iniciar tràmits per reclamar reclamar la nul·litat per usura i la nul·litat per raó de la manca de transparència, informació i consentiment.

La nul·litat de la clàusula referida al tipus d'interès remuneratori comporta que el préstec queda sense interès. És a dir, que seguirem estant obligats a retornar el capital del que haguem disposat efectivament però sense abonar cap quantitat addicional en concepte d'interessos o, fins i tot, recuperant les quantitats indegudament abonades.

A continuació us deixem alguns documents necessaris per iniciar els tràmits de reclamació.

Document de reclamació per presentar a l'entitat.

Contacta amb nosaltres