Campanya Renda 2019

El nostre equip de professionals poden ajudar-te en les teves obligacions fiscals

Durant el període establert per presentar la Declaració de Renda corresponent a l'exercici 2019, Col·lectiu Ronda posa a la vostra disposició un equip especialitzat que us pot ajudar a complir amb les vostres obligacions fiscals. Podreu demanar hora a partir del 18 de maig.

La campanya comença el dia 1 d’abril, però enguany, degut a la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi del Coronavirus, ens hem vist en l’obligació d’obrir la campanya no a partir d’aquest mes d’abril sinó a partir del 18 de maig. Fins aleshores l’agenda es mantindrà tancada, a l'espera que la situació general torni a la normalitat. Agrairem ens truqueu a partir d'aquesta data per poder reservar visita.

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda, que enguany es poden presentar fins el 30 de juny.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona

93 798 28 04 - Mataró

Tarifes

Renda bàsica individual
Rendiments de treball
Rendiments capital mobiliari: comptes i dipòsits
Habitatge habitual, amb o sense hipoteca
Aportacions pla de pensions
Donatius
Pensió d’aliments o compensatòria
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda bàsica individual cònjugue
Abonat: 37,5 euros / No abonat: 42,5 euros

Renda bàsica conjunta
Abonat: 80 euros / No abonat: 90 euros

Renda ordinària individual
Rendiments capital immobiliari: 1 lloguer
Rendiments Activitat econòmica “mòduls”*
Abonat: 90 euros / No abonat: 115 euros

Renda ordinària individual cònjuge
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda ordinària conjunta
Abonat: 45 euros / No abonat: 57,5 euros

Renda plus individual
Rendiments Activitat Econòmica "Estimació directa"*
Activitats agrícoles*
Rendiments Accions *
Pèrdues i guanys patrimonials*
Abonat: 115 euros / No abonat: 130 euros

Renda plus individual cònjuge
Abonat: 57,5 euros / No abonat: 65 euros

Renda plus conjunta
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

Impost sobre patrimoni
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

*honoraris segons càrrega de treball

Relació de documentació a aportar per fer la declaració
 • Renda presentada l’any anterior.
 • Variacions respecte a la renda anterior, número DNI fills a partir de 14 anys i DNI ascendents (pares del contribuent o cònjuge)
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • Si tenen discapacitats, certificat acreditatiu del % de discapacitat i data de la concessió de la disminució.
 • Si cobren la bestreta per fills menors de tres anys, quantitats cobrades durant l'exercici i pendents de cobrar, en el seu cas.
 • Certificat dels rendiments del treball de (l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...)
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients si la activitat es professional i pagaments a compte de IRPF si la activitat es empresarial. Ingressos totals i despeses. Si tenen la obligació de IVA, model 390 del exercici. Si la activitat son mòduls, els mòduls de l’activitat.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plan de Pensions, del contribuent i del cònjuge.
 • Si durant l'exercici han comprat un immoble: data de compra, valor de compra i despeses de la compra, així com referència cadastral.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació de ingressos i despeses que aquests han generat. Nº DNI inquilí.
 • Certificats enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents, de les acciones i d’altres productes finances.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions (històric de moviment de les acciones, els bancs no solen enviar-ho, s'ha de sol·licitar expressament), fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.

  Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.

 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda de immobles l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades tant de la compra com de la venda
 • En el cas de pagar lloguers quantitat total pagada, nom i DNI propietari de l’immoble i la data en que es va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Despeses llar d’infants menors de 3 anys.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.

El nostre equip de professionals poden ajudar-te en les teves obligacions fiscals

La campanya comença el dia 1 d’abril, però enguany, degut a la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi del Coronavirus, ens hem vist en l’obligació d’obrir la campanya no a partir d’aquest mes d’abril sinó a partir del 18 de maig. Fins aleshores l’agenda es mantindrà tancada, a l'espera que la situació general torni a la normalitat. Agrairem ens truqueu a partir d'aquesta data per poder reservar visita.

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda, que enguany es poden presentar fins el 30 de juny.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona

93 798 28 04 - Mataró

Tarifes

Renda bàsica individual
Rendiments de treball
Rendiments capital mobiliari: comptes i dipòsits
Habitatge habitual, amb o sense hipoteca
Aportacions pla de pensions
Donatius
Pensió d’aliments o compensatòria
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda bàsica individual cònjugue
Abonat: 37,5 euros / No abonat: 42,5 euros

Renda bàsica conjunta
Abonat: 80 euros / No abonat: 90 euros

Renda ordinària individual
Rendiments capital immobiliari: 1 lloguer
Rendiments Activitat econòmica “mòduls”*
Abonat: 90 euros / No abonat: 115 euros

Renda ordinària individual cònjuge
Abonat: 75 euros / No abonat: 85 euros

Renda ordinària conjunta
Abonat: 45 euros / No abonat: 57,5 euros

Renda plus individual
Rendiments Activitat Econòmica "Estimació directa"*
Activitats agrícoles*
Rendiments Accions *
Pèrdues i guanys patrimonials*
Abonat: 115 euros / No abonat: 130 euros

Renda plus individual cònjuge
Abonat: 57,5 euros / No abonat: 65 euros

Renda plus conjunta
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

Impost sobre patrimoni
Abonat: 125 euros / No abonat: 140 euros

*honoraris segons càrrega de treball

Relació de documentació a aportar per fer la declaració
 • Renda presentada l’any anterior.
 • Variacions respecte a la renda anterior, número DNI fills a partir de 14 anys i DNI ascendents (pares del contribuent o cònjuge)
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • Si tenen discapacitats, certificat acreditatiu del % de discapacitat i data de la concessió de la disminució.
 • Si cobren la bestreta per fills menors de tres anys, quantitats cobrades durant l'exercici i pendents de cobrar, en el seu cas.
 • Certificat dels rendiments del treball de (l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...)
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients si la activitat es professional i pagaments a compte de IRPF si la activitat es empresarial. Ingressos totals i despeses. Si tenen la obligació de IVA, model 390 del exercici. Si la activitat son mòduls, els mòduls de l’activitat.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plan de Pensions, del contribuent i del cònjuge.
 • Si durant l'exercici han comprat un immoble: data de compra, valor de compra i despeses de la compra, així com referència cadastral.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació de ingressos i despeses que aquests han generat. Nº DNI inquilí.
 • Certificats enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents, de les acciones i d’altres productes finances.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions (històric de moviment de les acciones, els bancs no solen enviar-ho, s'ha de sol·licitar expressament), fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.

  Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.

 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda de immobles l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades tant de la compra com de la venda
 • En el cas de pagar lloguers quantitat total pagada, nom i DNI propietari de l’immoble i la data en que es va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Despeses llar d’infants menors de 3 anys.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.