Al costat de cooperatives i entitats d'economia social

Hem intervingut en la creació d’entitats, les hem fet créixer i participem activament en tot l’univers cooperativista català i amb aquells agents que dia a dia treballen per a una transformació cap a alternatives socials i econòmiques més justes. Col·laborem en grans esdeveniments com la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya (FESC) i formem part activa de la creació dels nous ateneus cooperatius.

El nostre equip de persones professionals desenvolupa una ingent tasca que permet abraçar tots els camins per a l’assessorament i acompanyament dels col·lectius d’economia social.

El model amb el que creiem és també el nostre model: som una cooperativa, amb 45 anys d’història, amb una organització basada en la democràcia interna, l’autogestió, l’equitat i la transversalitat. A banda de l’àrea d’economia social, som una assessoria jurídica en totes les àrees del Dret, amb un compromís social fortament arrelat