15 anys de prohibició i l'amiant continua matant

Segons l'OMS, cada any moren al món més de 100.000 persones per càncer de pulmó, mesoteliomes i asbestosi provocats per l'exposició laboral a les fibres de l'amiant. Les autoritats europees estimen que mig milió de persones morirà a Europa d'aquí a l'any 2030 com a conseqüència de càncers ocasionats per l'exposició a l'amiant en els anys vuitanta i noranta del segle passat. A l'Estat espanyol, l'amiant serà responsable de la mort de més de 40.000 persones. Víctimes a qui la justícia els dóna la raó. Les persones que han emmalaltit o mort com a conseqüència de l'amiant, així com els seus familiars, tenen dret a exigir millores en les seves pensions. El 2002 l'amiant es va prohibir a l'Estat espanyol. Però s'ha fet tard.

L'exposició a l'amiant ha estat letal per a milers de persones a l’Estat espanyol i encara ho serà durant els propers 25 anys. Anualment hi ha uns 2.300 morts per haver estat en contacte amb l’amiant i la taxa de víctimes no decreixerà fins el 2025. Segons estudis científics, almenys fins el 2040 cada any s’afegiran centenars de morts a un registre macabre.

Des del Col·lectiu Ronda parlem de “genocidi laboral” per descriure el que ha passat amb l’amiant a l’Estat espanyol, amb milers de persones exposades a un material clarament perjudicial sense que les empreses productores adoptessin mesures de seguretat per pal·liar-ne els efectes ni alertessin els treballadors dels riscos. A Catalunya, els principals focus d’afectats per l’amiant se situen a Cerdanyola (Vallès Occidental), on hi havia la fàbrica d’Uralita, i Castelldefels (Baix Llobregat), on s’ubicava l’antiga Rocalla, posteriorment absorbida per Uralita. També s’han localitzat molts casos al port de Barcelona o a l’antiga Macosa, avui Alstom, primer establerta al Poblenou de Barcelona i posteriorment a Santa Perpètua de Mogoda, entre d’altres.

Després de més tres dècades de batalla judicial, des del 2009 les sentències són favorables als treballadors, a qui se’ls reconeix la malaltia professional (el que suposa una millora de la pensió) i s’obliga l’empresa a indemnitzar-los pels danys causats. Això sí, el procés judicial s’allarga durant diversos anys, ja que la companyia presenta recursos per evitar el pagament, amb l’argument que desconeixia les conseqüències de l'exposició amiant i que durant anys no hi havia cap normativa que obligués a prendre mesures de protecció.