Dret a la salut laboral

Contràriament al que diu la llei, els poders públics no sempre vetllen correctament pel dret a la pròpia salut. La infradiagnosi de malalties i accidents professionals o les altes mèdiques injustificades són alguns casos en què cal reivindicar que amb la salut… no s’hi juga.

Les xifres sobre prevenció de riscos i salut laboral no deixen de ser pèssimes si ens atenem a l’augment d’accidents de caràcter laboral que es produeixen cada any i al conjunt de malalties professionals no reconegudes.

A Espanya, cada dia moren 2 persones com a conseqüència de la feina, 14 pateixen un accident greu i més de 1500 s’accidenten lleument. Les morts són, sens dubte, la cara més tràgica d’aquestes dades, però no pas l'única que serveix per demostrar el camí que encara hi ha per recórrer a l'Estat espanyol en matèria de prevenció i seguretat al lloc de treball perquè s’equipari a la realitat de la majoria de països de la UE.

Al 2020, i a tot l’Estat, es van comptabilitzar 485.365 accidents laborals amb baixa mèdica. Una dada aclaparadora. I encara hi ha més, perquè quan parlem de seguretat i prevenció a la feina, també ho fem de les malalties professionals, on constantment ens trobem amb el greu problema que suposa la manca de diagnòstic i reconeixement de l’origen laboral de moltes patologies, especialment casos de càncer i afectacions psíquiques, però també un gran nombre de trastorns de diversa naturalesa, sobretot els de caràcter musculoesquelètics que generalment tenen a veure amb la realització de moviments repetitius i l’adopció de postures forçades en el decurs de la nostra pràctica laboral diària.

Diverses estimacions assenyalen que, com a mínim, un 20% de les baixes considerades com a derivades de malaltia comuna en realitat han estat provocades per la feina i haurien de figurar com a malaltia professional, situant-nos a la cua d’Europa pel que fa al reconeixement de patologies laborals.

Les persones que emmalalteixen a la feina o pateixen accidents laborals tenen un conjunt de drets que els han de permetre lluitar per la seva incapacitació i sobretot poder obtenir les cotitzacions justes i corresponents.

A Col·lectiu Ronda, l’equip d’advocats i advocades de l’àrea de Salut i treball tenim clar que primer és la persona… i que els seus drets no es toquen.