Articles

La Borda va creixent

Les obres de construcció que han d'acollir els habitatges del projecte de La Borda -la cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús ubicada al recinte de Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona-, avancen a bon ritme. La primera pedra es va posar el mes de febrer i és previst que les obres acabin el mes d'abril de 2018. L'emissió de títols participatius per al finançament ha estat clau per ajudar a fer-ho possible. Col·lectiu Ronda ha participat també de la compra de títols, d'un préstec i ha fet acompanyament legal per a la constitució de la cooperativa i continua amb l'assessorament.

llegir més...

Xarxa de Municipis ESS

Començar a generar i compartir recursos en matèria d'economia social i solidària, fer visibles les experiències ja realitzades en els municipis o anar teixint un relat conjunt de principis i valors són alguns dels eixos de treball que es vol potenciar els propers mesos la recent creada Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària, la XMESS, que ha comptat amb l'assessorament jurídic de Col·lectiu Ronda per a la seva constitució i continuarà tenint el seu acompanyament.

llegir més...

La Cooperativa Humanitària

Transformar l'interès en activisme mitjançant la formació i la sensibilització de col·lectius professionals i de la població en general per donar a conèixer la realitat de l’ajuda humanitària. Així és com es podria definir en poques paraules la missió de la recent formada Cooperativa Humanitària, un equip de professionals de l'ajuda a víctimes de conflictes i catàstrofes dedicat a la formació i divulgació del treball humanitari. Per constituir-se com a cooperativa han rebut l'ajut de Col·lectiu Ronda, sobretot amb la redacció dels Estatuts i la gestions necessàries per fer aquest pas.

llegir més...

Swap hipotecari: encara es pot reclamar

Moltes de les persones i empreses greument afectades per l'acció dels denominats swaps hipotecaris creuen que ja ha prescrit el termini per reclamar i no poden recuperar els seus diners. La realitat, però, és ben diferent: encara som a temps d'exigir compensacions per danys i perjudicis.

llegir més...

Cursos a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius

Com transformar una associació en cooperativa, com redactar-ne els estatuts o obtenir coneixements tècnics sobre el funcionament cooperatiu són alguns dels cursos formatius que s'ofereixen des de Col·lectiu Ronda a ateneus constituïts dins la Xarxa d'Ateneus Cooperatius impulsada per la Generalitat amb l'objectiu de donar servei, atenció i cobertura a empreses, cooperatives i societats laborals per anar enfortint l'economia social, solidària i cooperativa al territori català.

llegir més...