Cerca per tema destacat (desallotjament)

Modificació del règim de lloguer

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer, després de l'intent fallit de fer-ho que va constituir un anterior RDL impulsat per l'executiu que, finalment, no va ser convalidat pel Parlament espanyol.

llegir més...

Modificació del règim de lloguer

El passat dimarts 18 de desembre entrava en vigor el nou RDL que modifica aspectes substancials tant de la Llei d'Arrendaments Urbans com d'altra normativa amb incidència sobre el mercat d'habitatges de lloguer. Us expliquem algunes d'aquestes importants novetats

llegir més...

Desnonament express

El proper dilluns 2 de juliol entrarà en vigor la nova Llei 5/2018 que modifica la d'Enjudiciament Civil per agilitzar el procés de desnonament dels habitatges ocupats il·legalment que siguin propietat de particulars i entitats públiques o sense ànim de lucre.

llegir més...