Cerca per tema destacat (recuperar despeses hipoteca)

El Tribunal Suprem imputa a les entitats bancàries les despeses de formalització de les hipoteques

Hipoteca: recuperar despeses

Una sentència del Tribunal Suprem considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. La resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes.

llegir més...