Cerca per tema destacat (Telefónica)

Jubilació: estàs pagant de més en concepte d'IRPF?

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) estableix que una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

llegir més...