Equip (Funció pública) Veure equip

Núria Ballesteros

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda. Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Amb més de 20 anys dins el Col·lectiu Ronda, actualment desenvolupo la meva activitat professional en aspectes que tenen a veure amb la salut dins l'àmbit laboral, assessorant i actuant en diferents àmbits i jurisdiccions.

Especialitats

Marc Vilar

Amb més d'11 anys d'experiència en Dret Administratiu en altres bufets d'advocats, vaig entrar a Col·lectiu Ronda l'any  2013, continuant i ampliant les meves especialitats en el camp del Dret Administratiu (dret sancionador, contenciós administratiu, medi ambient, danys i perjudicis, contractació pública, autoritzacions i llicències, subvencions i funció pública).

Especialitats

Mariona Torra

Sóc advocada del Col·lectiu Ronda des del gener de 2014, especialista en Dret Administratiu i Dret Urbanístic, portant terme assumptes en matèria de procediment administratiu i procés contenciós-administratiu de tot tipus, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, urbanisme, expropiació forçosa, llicències, béns i serveis públics i funció pública, tant en defensa dels interessos dels particulars, persones físiques jurídiques, com de les Administracions Públiques.

Especialitats

Nicolás Alonso

La meva àrea d'actuació s'emmarca en l'àmbit Laboral i de la Seguretat Social, tant en matèria de prestacions d'incapacitat temporal i permanent, determinació de contingència professional, recàrrec de prestacions, reclamació per danys en accidents de treball i malalties professionals, grau de discapacitat, jubilacions i altres prestacions i subsidis; com pel que fa a reclamacions individuals o col·lectives de treballadors de l'empresa privada i empleats públics (acomiadaments, modificació substancial de les condicions de treball, reclamacions de quantitat, reconeixement de drets, sancions, tutela de drets fonamentals, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva i altres).

Treballo al despatx del Col·lectiu Ronda a Madrid.

Especialitats