Equip (Medi ambient) Veure equip

Marc Vilar

Amb més d'11 anys d'experiència en Dret Administratiu en altres bufets d'advocats, vaig entrar a Col·lectiu Ronda l'any  2013, continuant i ampliant les meves especialitats en el camp del Dret Administratiu (dret sancionador, contenciós administratiu, medi ambient, danys i perjudicis, contractació pública, autoritzacions i llicències, subvencions i funció pública).

Especialitats

Mariona Torra

Sóc advocada del Col·lectiu Ronda des del gener de 2014, especialista en Dret Administratiu i Dret Urbanístic, portant terme assumptes en matèria de procediment administratiu i procés contenciós-administratiu de tot tipus, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, urbanisme, expropiació forçosa, llicències, béns i serveis públics i funció pública, tant en defensa dels interessos dels particulars, persones físiques jurídiques, com de les Administracions Públiques.

Especialitats

Carles Perdiguero

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2014, treballo sobretot en aspectes que tenen a veure amb Dret Civil, Dret processal i financer i vulneracions de drets fonamentals. Exerceixo la meva activitat de forma pluridisciplinària, defensant els ciutadans en l'exercici dels seus drets. Sóc membre del Col·legi d'Advocats de Tarragona.

Especialitats