Equip (Negociació col·lectiva i comitès d'empresa) Veure equip

Natxo Parra

Advocat laboralista i soci del Col·lectiu Ronda des del 2012, tot i que vaig entrar el 2007.

Especialitats

Sergio Maldonado

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2007. En sóc soci des del 2013. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialitats

Joan Manel Aguado

Soci del Col·lectiu Ronda des de l'any 2013. Vaig començar a treballar al Col·lectiu Ronda integrat a l'àrea de fiscal, però diversos camins m'han acabat portant a exercir com a advocat en temes laborals, que desenvolupo des de l'any 2010.

 

Especialitats

Josep Camprubí

Des de l'any 2009, sóc advocat laboralista al Col·lectiu Ronda. Però des del 2001 sóc advocat exercent col·legiat a l'ICAB, especialitzat en Dret del Treball, Seguretat Social i Estrangeria.

Especialitats

Quim Español

Advocat al Col·lectiu Ronda des del setembre del 2012, començant com a estudiant en pràctiques, i dedicat actualment a l'àmbit Laboral, assessorant a treballadores i treballadors en tot tipus de reclamacions en la defensa dels seus interessos. Des d'inicis de 2018 sóc soci de Col·lectiu Ronda.

Especialitats

Oriol Pintos

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2013 i soci des del 2018. L'àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a les reclamacions individuals com plurals i/o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancial de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialitats