Més contractes indefinits


Les empreses del sector de la construcció estan obligades per llei a tenir com a mínim un 30% de la seva plantilla amb contractes indefinits i estables.

El passat dia 20 d’abril es va esgotar el termini de tres anys que la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció atorgava a les empreses dedicades a aquesta activitat per adaptar-se a les noves exigències en matèria de contractació.

D’ara en endavant, com a mínim el 30% dels integrants de les plantilles hauran de disposar d’un contracte indefinit i reduir d’aquesta forma els índexs de temporalitat i subcontractació excessiva que el sector pateix històricament.

Una augment progressiu

La Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció va veure la llum ara fa tres anys. Amb la seva aprovació, establia un període de 36 mesos com a transició cap al compliment de l’obligació per part de les constructores d’oferir contractes estables a un terç dels seus treballadors i treballadores.

Durant els primers 18 mesos d’aquest termini, l’índex mínim de contractació indefinida es va fixar en un 10% de la plantilla. Percentatge que augmentava fins al 20% en el decurs de la segona meitat del període de transició fins arribar a l’actual situació, amb la quota establerta del 30%.

El rol de la Inspecció de Treball

Malgrat aquest generós marge de 36 mesos, el problema de la temporalitat continua sent un llast punyent per a un sector, el de la construcció, que continua tenint un gran pes específic dins el conjunt de l’economia espanyola. Un problema que deriva en situacions de precarietat i que contribueix a explicar l’elevat grau de sinistralitat laboral que continua sagnant el sector.
 s’augmenti l’esforç, traduït en un major nombre de visites i inspeccions a les empreses, per obligar al compliment sistemàtic i generalitzat d’allò establert per una normativa que, malgrat no aportar una solució definitiva al problema de la temporalitat, representa una significativa passa endavant.

Enllaços d'interès:

Les empreses del sector de la construcció estan obligades per llei a tenir com a mínim un 30% de la seva plantilla amb contractes indefinits i estables.

El passat dia 20 d’abril es va esgotar el termini de tres anys que la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció atorgava a les empreses dedicades a aquesta activitat per adaptar-se a les noves exigències en matèria de contractació.

D’ara en endavant, com a mínim el 30% dels integrants de les plantilles hauran de disposar d’un contracte indefinit i reduir d’aquesta forma els índexs de temporalitat i subcontractació excessiva que el sector pateix històricament.

Una augment progressiu

La Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció va veure la llum ara fa tres anys. Amb la seva aprovació, establia un període de 36 mesos com a transició cap al compliment de l’obligació per part de les constructores d’oferir contractes estables a un terç dels seus treballadors i treballadores.

Durant els primers 18 mesos d’aquest termini, l’índex mínim de contractació indefinida es va fixar en un 10% de la plantilla. Percentatge que augmentava fins al 20% en el decurs de la segona meitat del període de transició fins arribar a l’actual situació, amb la quota establerta del 30%.

El rol de la Inspecció de Treball

Malgrat aquest generós marge de 36 mesos, el problema de la temporalitat continua sent un llast punyent per a un sector, el de la construcció, que continua tenint un gran pes específic dins el conjunt de l’economia espanyola. Un problema que deriva en situacions de precarietat i que contribueix a explicar l’elevat grau de sinistralitat laboral que continua sagnant el sector.
 s’augmenti l’esforç, traduït en un major nombre de visites i inspeccions a les empreses, per obligar al compliment sistemàtic i generalitzat d’allò establert per una normativa que, malgrat no aportar una solució definitiva al problema de la temporalitat, representa una significativa passa endavant.

Enllaços d'interès: