Certificat de registre com a ciutadà de la UE

Certificat de registre com a ciutadà de la UE

Els ciutadans de Suïssa, estats membres de la Unió Europea i altres països adherits a l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu que tinguin previst establir la seva residència a l'Estat espanyol durant un període superior a 3 mesos hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre Central d'Estrangers per tal d'obtenir, en cas de satisfer els requisits exigits, el corresponent certificat de residència.

Les persones que hagin contret matrimoni, registrat com a parella de fet o siguin familiars d'un ciutadà europeu però no ostentin la nacionalitat de cap estat membre de la UE o signant l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu també poden obtenir l'autorització per residir durant més de 3 mesos a l'Estat espanyol sol·licitant la targeta de familiar de ciutadà de la UE.

En ambdós casos, els advocats i advocades de Col·lectiu Ronda us poden assessorar en l'obtenció de les respectives autoritzacions per tal de residir en situació administrativa regular a l'Estat espanyol.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic