Protesta a La Mina


El veïnatge de la Mina va protestar ahir, 11 de maig, contra el sorteig d'adjudicació dels 236 pisos que el Consorci del barri de La Mina i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han destinat a habitatge protegit malgrat originalment es van construir per acollir els veïns reallotjats de l'Edifici Venus.

12/05/2015

Els veïns de La Mina van veure com -en plena campanya electoral- es sortegen uns pisos que es van construir ara fa més de 10 anys amb l'únic propòsit d'acollir-los un cop es fes efectiva la decisió d'enderrocar l'edifici Venus, una de les principals mesures contemplades al Pla Específic de Reordenació i Millora (PERM) del barri. Aquest pla, impulsat pel Consorci del Barri de la Mina (integrat per l'Ajuntament de sant Adrià del Besós, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona) va néixer amb la proposta d'articular un procés integral de millora que contribuís a la regeneració urbana del barri i, molt especialment, a la lluita contra la marginalitat i l'exclusió que encara avui afecten la zona de La Mina, amb especial virulència als voltants del degradat edifici Venus.

La immensa majoria dels veïns de l'edifici Venus no han pogut accedir a aquests pisos construïts (i acabats des de fa anys) per a ells. En comptes d'això resten obligats a viure en un edifici del que no s'ha fet manteniment des de l'any 2012 i, segons testimoni del Síndic de Greuges, “en condicions infrahumanes”. La raó per a aquesta situació ha estat la impossibilitat per a la majoria de veïns de fer front al pagament de 30.000€ -i en alguns casos, 40.000€- que l'Administració de forma absolutament arbitrària va exigir-los per accedir a l'habitatge de substitució. Això malgrat des de l'any 2009 va entrar en vigor l'anomenat Decret Haus de la Generalitat de Catalunya que especifica de forma clara que, en cas d’expropiació, tal i com succeeix a l’edifici Venus, les persones afectades tindran dret a rebre de forma totalment gratuïta un nou habitatge de característiques anàlogues a l’expropiat.

 per intentar acabar amb una desesperant paràlisi que els condemna a viure en pèssimes condicions mentre els seus pisos resten buits i vigilats les 24 hores del dia per evitar que fossin ocupats. Un compàs d'espera que es va transformar en pura indignació quan, sorprenentment, al juliol de 2014 el Consorci anunciava la seva renúncia a l'expropiació i enderrocament del Venus i substituïa el pla inicial per la idea de “rehabilitar” l'edifici. El mateix edifici que 12 anys abans es considerava prioritari enderrocar per tal de fer possible la regeneració del barri i el desmantellament d'una bossa de pobresa i marginalitat ara es pretenia, doncs, rehabilitar superficialment per la impossibilitat dels veïns de fer front al cost econòmic del reallotjament.

Incompliment d'un acord municipal
 
 L'oposició en ple a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs es va unir el passat 27 de febrer i va aconseguir aprovar -amb l'abstenció de ICV, soci de govern del PSC al consistori- un Acord d'obligat compliment que exigia al Consorci del Barri de La Mina l'execució íntegra de les mesures recollides al PERM, incloent-hi, òbviament, l'enderrocament del Venus i el reallotjament de les famílies que l'habiten. Així mateix, instava l'Ajuntament a impedir que el Consorci realitzés qualsevol actuació no contemplada al PERM.

Lluny d'acomplir amb aquest Acord de govern i davant l'absoluta passivitat de l'Ajuntament, el Consorci i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han decidit dedicar a una promoció d'habitatge protegit els pisos inicialment destinats als veïns de l'edifici Venus, malgrat continua el litigi pel seu dret a ocupar-los. Aquests són, doncs, els 236 pisos que dilluns es sortejaran al Pavelló Poliesportiu del barri, davant dels ulls de la gent que durant més de 10 anys ha lluitat pel seu dret a viure-hi.

 està decidit a interposar les accions legals que siguin pertinents -incloent-hi demandes judicials- per evitar que el Consorci executi per la via dels fets consumats una actuació que escapa a la legalitat.

La notícia als mitjans:

12/05/2015

Els veïns de La Mina van veure com -en plena campanya electoral- es sortegen uns pisos que es van construir ara fa més de 10 anys amb l'únic propòsit d'acollir-los un cop es fes efectiva la decisió d'enderrocar l'edifici Venus, una de les principals mesures contemplades al Pla Específic de Reordenació i Millora (PERM) del barri. Aquest pla, impulsat pel Consorci del Barri de la Mina (integrat per l'Ajuntament de sant Adrià del Besós, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona) va néixer amb la proposta d'articular un procés integral de millora que contribuís a la regeneració urbana del barri i, molt especialment, a la lluita contra la marginalitat i l'exclusió que encara avui afecten la zona de La Mina, amb especial virulència als voltants del degradat edifici Venus.

La immensa majoria dels veïns de l'edifici Venus no han pogut accedir a aquests pisos construïts (i acabats des de fa anys) per a ells. En comptes d'això resten obligats a viure en un edifici del que no s'ha fet manteniment des de l'any 2012 i, segons testimoni del Síndic de Greuges, “en condicions infrahumanes”. La raó per a aquesta situació ha estat la impossibilitat per a la majoria de veïns de fer front al pagament de 30.000€ -i en alguns casos, 40.000€- que l'Administració de forma absolutament arbitrària va exigir-los per accedir a l'habitatge de substitució. Això malgrat des de l'any 2009 va entrar en vigor l'anomenat Decret Haus de la Generalitat de Catalunya que especifica de forma clara que, en cas d’expropiació, tal i com succeeix a l’edifici Venus, les persones afectades tindran dret a rebre de forma totalment gratuïta un nou habitatge de característiques anàlogues a l’expropiat.

 per intentar acabar amb una desesperant paràlisi que els condemna a viure en pèssimes condicions mentre els seus pisos resten buits i vigilats les 24 hores del dia per evitar que fossin ocupats. Un compàs d'espera que es va transformar en pura indignació quan, sorprenentment, al juliol de 2014 el Consorci anunciava la seva renúncia a l'expropiació i enderrocament del Venus i substituïa el pla inicial per la idea de “rehabilitar” l'edifici. El mateix edifici que 12 anys abans es considerava prioritari enderrocar per tal de fer possible la regeneració del barri i el desmantellament d'una bossa de pobresa i marginalitat ara es pretenia, doncs, rehabilitar superficialment per la impossibilitat dels veïns de fer front al cost econòmic del reallotjament.

Incompliment d'un acord municipal
 
 L'oposició en ple a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs es va unir el passat 27 de febrer i va aconseguir aprovar -amb l'abstenció de ICV, soci de govern del PSC al consistori- un Acord d'obligat compliment que exigia al Consorci del Barri de La Mina l'execució íntegra de les mesures recollides al PERM, incloent-hi, òbviament, l'enderrocament del Venus i el reallotjament de les famílies que l'habiten. Així mateix, instava l'Ajuntament a impedir que el Consorci realitzés qualsevol actuació no contemplada al PERM.

Lluny d'acomplir amb aquest Acord de govern i davant l'absoluta passivitat de l'Ajuntament, el Consorci i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han decidit dedicar a una promoció d'habitatge protegit els pisos inicialment destinats als veïns de l'edifici Venus, malgrat continua el litigi pel seu dret a ocupar-los. Aquests són, doncs, els 236 pisos que dilluns es sortejaran al Pavelló Poliesportiu del barri, davant dels ulls de la gent que durant més de 10 anys ha lluitat pel seu dret a viure-hi.

 està decidit a interposar les accions legals que siguin pertinents -incloent-hi demandes judicials- per evitar que el Consorci executi per la via dels fets consumats una actuació que escapa a la legalitat.

La notícia als mitjans: