FSM de les Economies Transformadores

Celebrada la primera trobada de confluència dels col·lectius a Barcelona

Més de 300 persones vinculades a diversos col·lectius, entitats i organitzacions de l'economia social i solidària, tant locals com internacionals, es van reuni del 5 al 7 d'abril a Barcelona per preparar el que serà el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET), que tindrà lloc, obert a tothom i també a Barcelona, la primavera de 2020. La idea, que es va començar a gestar fa ja uns mesos, va servir per crear un espai que agrupés projectes d'economia transformadora i treballar conjuntament per proporcionar una narrativa alternativa front al discurs hegemònic capitalista.

Des de Col·lectiu Ronda, com a cooperativa i amb una important àrea d'economia social, vam participar a un dels eixos de treball: el d'economia solidària. El Fòrum es dividia en quatre eixos de treball: el d'economia solidària (que inclou comerç just, cooperativisme i finances ètiques), economies feministes, moviment agroecològic (sobirania alimentària) i comuns (naturals, urbans i digitals). L'objectiu final d'aquest fòrum, organitzat per la XES, RIPESS i REAS, és acostar posicions en tots aquests àmbits que comparteixen la voluntat de posar al centre de l'economia les persones i el medi ambient, com a alternativa a l'economia basada en l'extracció, el creixement, la competitivitat i el mercat. Els ters dies a Barcelona van servir per (re)conèixer-se i traçar un full de ruta comú.

Finalment, el Fòrum volia reforçar aliances i unir forces per anar traçant camins de confluència. Pensant de cara a la celebració del 2020 la idea és impregnar l'agenda global de l'esperit dels antics Fòrums Socials Mundials celebrats a diverses ciutats amb moviments socials de base i amb la mateixa idea de construir polítiques públiques que fomentin formes diferents i més humanes d'entendre l'economia, apropant el treball que es fa a universitats i centres de recerca en l'àmbit de les economies transformadores. De fet, la trobada incloïa dos eixos transversals: polítiques públiques i formació i investigació, per treballar de manera articulada amb la resta dels eixos.

Tres dies establint aliances i organitzar-se de cara a la trobada de 2020

Aquesta primera trobada, desenvolupada a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) pretenia reconèixer quins són els diversos actors que es vinculen a les economies transformadores, tant a nivell local com internacional, i poder establir els reptes a debatre i el procés fins al 2020. També, abordar els plans de treball, model de governança i passos a seguir. Tres dies doncs per articular reptes compartits així com accions que per afrontar cadascun dels reptes i caminar cap a la trobada.

La trobada de 2020 ha de ser precisament la culminació d'aquest procés, i la forma prevista és la d'una setmana d'activitats (xerrades, assembles i activitats diverses) obert a tota la ciutadania i amb la participació de les entitats vinculades als diferents eixos, representants de xarxes i moviments socials locals i internacionals i representants d'institucions públiques. Per facilitar, la participació activa als eixos de confluència de les Economies Transformadores des de qualsevol part del món, el FSMET activarà un espai virtual de trobada, que complementarà les trobades presencials que tinguin lloc als diferents territoris.

La decisió d’emprendre aquest procés a Barcelona no és casual: Catalunya és un referent mundial del cooperativisme i l’economia solidària, amb una història marcada per les lluites de base i el compromís social.

web Fòrum Social Mundial de les economies transformadores

Celebrada la primera trobada de confluència dels col·lectius a Barcelona

Des de Col·lectiu Ronda, com a cooperativa i amb una important àrea d'economia social, vam participar a un dels eixos de treball: el d'economia solidària. El Fòrum es dividia en quatre eixos de treball: el d'economia solidària (que inclou comerç just, cooperativisme i finances ètiques), economies feministes, moviment agroecològic (sobirania alimentària) i comuns (naturals, urbans i digitals). L'objectiu final d'aquest fòrum, organitzat per la XES, RIPESS i REAS, és acostar posicions en tots aquests àmbits que comparteixen la voluntat de posar al centre de l'economia les persones i el medi ambient, com a alternativa a l'economia basada en l'extracció, el creixement, la competitivitat i el mercat. Els ters dies a Barcelona van servir per (re)conèixer-se i traçar un full de ruta comú.

Finalment, el Fòrum volia reforçar aliances i unir forces per anar traçant camins de confluència. Pensant de cara a la celebració del 2020 la idea és impregnar l'agenda global de l'esperit dels antics Fòrums Socials Mundials celebrats a diverses ciutats amb moviments socials de base i amb la mateixa idea de construir polítiques públiques que fomentin formes diferents i més humanes d'entendre l'economia, apropant el treball que es fa a universitats i centres de recerca en l'àmbit de les economies transformadores. De fet, la trobada incloïa dos eixos transversals: polítiques públiques i formació i investigació, per treballar de manera articulada amb la resta dels eixos.

Tres dies establint aliances i organitzar-se de cara a la trobada de 2020

Aquesta primera trobada, desenvolupada a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) pretenia reconèixer quins són els diversos actors que es vinculen a les economies transformadores, tant a nivell local com internacional, i poder establir els reptes a debatre i el procés fins al 2020. També, abordar els plans de treball, model de governança i passos a seguir. Tres dies doncs per articular reptes compartits així com accions que per afrontar cadascun dels reptes i caminar cap a la trobada.

La trobada de 2020 ha de ser precisament la culminació d'aquest procés, i la forma prevista és la d'una setmana d'activitats (xerrades, assembles i activitats diverses) obert a tota la ciutadania i amb la participació de les entitats vinculades als diferents eixos, representants de xarxes i moviments socials locals i internacionals i representants d'institucions públiques. Per facilitar, la participació activa als eixos de confluència de les Economies Transformadores des de qualsevol part del món, el FSMET activarà un espai virtual de trobada, que complementarà les trobades presencials que tinguin lloc als diferents territoris.

La decisió d’emprendre aquest procés a Barcelona no és casual: Catalunya és un referent mundial del cooperativisme i l’economia solidària, amb una història marcada per les lluites de base i el compromís social.

web Fòrum Social Mundial de les economies transformadores